Iver inngår ny flerårig avtale med Nolato-konsernet

10 november 2021 / Pressemelding

Nolato, et børsnotert konsern med en global posisjon på tre kontinenter, har forlenget avtalen med Iver om drift og forvaltning av Nolatos sentrale IT-miljø. Innenfor rammene av den nye flerårige samarbeidsavtalen skal Iver drive Nolato-konsernets videre digitalisering og IT-strategier.

Iver har fått fornyet tillit fra Nolato til å levere drift og forvaltning av Nolatos sentrale IT-miljø. Nolato er et svensk, børsnotert konsern med en etablert global posisjon på tre kontinenter. Nolatos tre forretningsområder utvikler og fremstiller produkter i polymermaterialer som plast, silikon og TPE til ledende, ofte globale bedrifter innen legemiddelteknologi, legemidler, forbrukerelektronikk, telekom, kjøretøy, hygiene og andre utvalgte industrielle sektorer. Ivers leveranse de kommende årene vil ha et tydelig fokus på å drive Nolatos videre digitalisering gjennom ulike tjenester samt sikkerhetsløsninger for Nolatos verdensomspennende virksomhet.

– Fornyet tillit fra eksisterende kunder er det beste beviset vi kan få for at vi leverer tjenester som oppfyller kundenes krav og forventninger. Vi har gjennom et nært samarbeid skaffet oss en svært god forståelse av Nolatos virksomhet og av hvordan vi som IT-partner kan støtte dem i den videre utviklingen, forteller regionsjef Mikael Ryberg i Iver.

– Vi har samarbeidet lenge, og jeg er veldig glad for at vi kan fortsette reisen vår sammen med Iver. Digitalisering, IT-utvikling og sikkerhetsspørsmål blir stadig viktigere for konsernet vårt. Det er derfor avgjørende for oss å ha en partner som leverer høy kvalitet, men også innovasjon og gode ideer til utvikling, sier CFO Per-Ola Holmström i Nolato.

– I det videre samarbeidet vil vi – i tillegg til å drifte og forvalte det eksisterende IT-miljøet, som utgjør en stabil og moderne plattform – fokusere mer på å hjelpe Nolato med å drive den digitale utviklingen på en sikker måte. Som IT-partner har vi en viktig rådgivende rolle. Jeg er glad for og takknemlig over å ha dyktige og engasjerte kollegaer som gjennom en riktig forståelse av kundens virksomhet skal bidra til å utvikle Nolato, avslutter Mikael Ryberg.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Mikael Ryberg, regionsjef, Iver, telefon: +46 73 089 43 82, e-post: mikael.ryberg@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver Iver er en ledende nordisk leverandør av skybaserte IT-tjenester. Med teknisk ekspertise og solid forståelse av virksomheten din hjelper vi deg med å drive digital transformasjon som gjør ambisjoner til virkelighet. Med hovedkontor i Stockholm opererer Iver hovedsakelig i Norden med mål om å fortsette ekspansjonen. Iver har en omsetning på litt over 2,7 milliarder svenske kroner og har cirka 1 400 ansatte som jobber på et av våre 25 kontorer rundt om i verden. We are not big blue – we are yellow. Stor nok til å skalere og smidig nok til å innovere. Les mer på iver.no. Informasjonen ble offentliggjort 10. november 2021, kl. 09.00.