Iver har inngått avtale med Jernbanedirektoratet på nettverk og Azure driftstjenester

25 august 2022 / Pressemelding

I mai 2022 signerte Iver avtale med Jernbanedirektoratet på nettverk og Azure driftstjenester, samt tilknyttede konsulenttjenester. Avtalen har en varighet på tre år, med ytterligere opsjon på 1+1+1 år.

Jernbanedirektoratet skal utvikle jernbanen som del av det samlede transportsystemet i dag og i framtiden. Direktoratet skal sørge for at jernbanesektoren blir drevet mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig til beste for de reisene, godstransporten og samfunnet. De skal òg definere og bestille tjenester innen infrastruktur, persontrafikk og togmateriell.

Jernbanedirektoratet er fullstendig skybasert og deres IT-plattform skal sikre effektivitet og fleksibilitet og være tilpasset moderne arbeidsprosesser. Leveransene fra Iver vil inkludere bla. drift og forvaltning av Azure-plattform, bestående av IaaS, PaaS og SaaS. Iver vil også være ansvarlig for drift av lokalt nettverk, internettforbindelser på Jernbanedirektoratets fem lokasjoner, sikkerhetstjenester, konsulent- og rådgivningstjenester og onsite-tjenester. Iver vil også bistå med rådgivning rundt utvikling og optimalisering av skytjenester, systemarkitektur, samt data- plattform og management. Jernbanedirektoratet utfører selv drift av klienter og supporttjenester, og Iver vil ha tett dialog med IKT-medarbeiderne til Jernbanedirektoratet for å sørge for en best mulig brukeropplevelse for direktoratets ansatte.

«For oss er det viktig å kontinuerlig forbedre og utvikle jernbanen for å imøtekomme behovet for transport i samfunnet, både i dag og for fremtiden. En sikker, stabil og effektiv IT-infrastruktur er vesentlig for at vi skal kunne nå våre målsetninger og vi er avhengig av å ha en IT-partner vi har tillitt til og som forstår våre behov. Gjennom anskaffelsesprosessen har Iver vist at de besitter den kompetansen og kvaliteten vi er avhengig av og vi ser frem til et videre samarbeid», sier Hege Høiland i Jernbanedirektoratet.  

«Det er med stor glede at vi har vunnet denne avtalen med Jernbanedirektoratet. Direktoratet er i en prosess der de utvikler seg og skal gjennom en ytterligere modernisering. Iver har lang erfaring fra transportsektoren og vi ser frem til et spennende samarbeid med Jernbanedirektoratet», sier Magne Solberg, administrerende direktør i Iver Norge.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Magne Solberg, administrerende direktør i Iver Norge, +47 920 16 805, magne.solberg@iver.no
Jakob Tapper, informasjon, Iver, +46 739 81 63 33, jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver er en ledende nordisk leverandør av skybaserte IT-tjenester. Med teknisk ekspertise og solid forståelse av din virksomhet hjelper vi deg med å drive digital transformasjon der ambisjoner blir til virkelighet. Med hovedkontor i Stockholm opererer Iver hovedsakelig i Norden med mål om å fortsette ekspansjonen. Iver har en omsetning på litt over 3,1 milliarder svenske kroner og har cirka 1 600 ansatte som jobber på et av våre 25 kontorer. I Norge har Iver kontor i Oslo, Bergen og Stavanger. We are not big blue – we are yellow. Stor nok til å skalere og smidig nok til å innovere.

Les mer på iver.no. Informasjonen ble offentliggjort 25. augusti 2022, kl. 10.00.