Iver er ledende på kundetilfredshet

8 april 2021 / Pressemelding

Iver er ledende på å skape kundetilfredshet. I analyseselskapet Radars store leverandørundersøkelse er Iver blant de beste i kategorien for brukernære tjenester.

Hvert år gjennomfører analyseselskapet Radar en større undersøkelse av kundeopplevd verdi og kvalitet. I år deltok over 1 000 svenske bedrifter i vurderingen av leverandører i det som er Sveriges største kvantitative undersøkelse av levert kundetilfredshet og kundeverdi hos IT-beslutningstakere. I årets undersøkelse har man utvidet måleperioden med ett kvartal av 2021 for å kunne måle den nye normaliteten som har rådet mellom leverandører og kunder i det spesielle pandemiåret. Undersøkelsen for 2020/2021 viser at Iver – som sikret seg andreplassen i kategorien for brukernære tjenester – er blant de beste i Sverige på å skape operativ, taktisk og strategisk verdi hos kunder.

– At kundene våre igjen plasserer oss i toppen, viser at vi gjør ting riktig, og at den positive utviklingen vår fortsetter. Modellen vår, med kundededikerte team som har bred teknisk kompetanse og solid kunnskap om kundens virksomhet og utfordringer, skaper et ekte engasjement hos medarbeiderne våre og gjør at vi oppnår reell nærhet til kundene. Og det er gjennom vellykket kundesamarbeid at vi utvikler løsninger som gjør at kundens virksomhet får størst mulig nytteverdi av systemer og digitalisering, forteller administrerende direktør Carl-Magnus Månsson i Iver.

– Resultatet i Radars undersøkelse av leverandørkvalitet for 2020 viser at når fokuset er på kundenærhet, partnerskap og verdi, skjer det store endringer i forholdet mellom kunde og leverandør. Tilpasningsdyktighet, forståelse og nærhet til kunde har betydd mye i 2020, når kundene har måttet fokusere på lønnsomhet, sier administrerende direktør Hans Werner i Radar.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvikler, setter sammen og leverer IT-tjenester som skaper digitale konkurransefortrinn og muliggjør innovasjon. Vi veileder kundene våre i et IT-landskap som er i stadig endring, og gjør det enkelt å ta i bruk ny teknologi og moderne arbeidsmåter. Iver har kunder i alle bransjer, og vi leverer tjenestene våre til mellomstore og store bedrifter og organisasjoner samt til offentlig sektor. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i Norden. Målet er å fortsette ekspansjonen, alltid med nærhet til kunden. Iver omsetter for drøyt 2,3 milliarder svenske kroner og har cirka 1 200 medarbeidere fordelt på 25 kontorer i Norge og Sverige. Vi er store, men har nærhet til kundene våre – både geografisk og i tankene. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 31. mars 2021, kl. 11.00.