Inera, som skal digitalisere svensk velferd, forlenger og utvider samarbeidet med Iver

5 oktober 2022 / Pressemelding

Iver har inngått en avtale med Inera om å utvide samarbeidet og leveransen innen PKI-infrastruktur og tilhørende tjenester med særlig fokus på informasjons- og cybersikkerhet.

Inera er et aksjeselskap som eies av svenske regioner og kommuner samt SKR Företag. Oppdraget er å skape forutsetninger for å digitalisere svensk velferd ved å gi eierne en felles digital infrastruktur og arkitektur. Inera er kunde hos Iver fra før og har nå valgt å utvide samarbeidet om infrastruktur og tjenester innen PKI med ekstra strenge krav til informasjons- og cybersikkerhet. PKI muliggjør sikker elektronisk kommunikasjon, autentisering og signering gjennom prosesser og infrastruktur som benytter offentlige og private nøkler og sertifikater.

– Vi har i mange år vært en ledende leverandør i Norden av PKI-infrastruktur og tilhørende tjenester. Disse tjenestene krever både spesialistkompetanse og evne til å oppfylle outsourcing-markedets strengeste krav til informasjons- og cybersikkerhet. Vi er selvsagt veldig glade for at Inera viser oss tillit også på dette området, og vi vil nå fokusere på å levere tjenestene med det høye nivået av informasjons- og cybersikkerhet som er avtalt, og som er nødvendig for samfunnskritiske tjenester, sier administrerende direktør Carl-Magnus Månsson i Iver.

Inera har i et par år jobbet med å utvikle en helt ny løsning for identifiseringstjenesten SITHS, Sammen med leverandøren Iver og deres spesialister har vi etablert en ny PKI-infrastruktur som har det sikkerhetsnivået som kreves for en tjeneste av denne typen. Vi føler oss trygge på løsningen som er utviklet, og ser frem til at vi med støtte fra leverandørene våre kan lansere tjenesten i første halvår av 2023, sier Dan Bergvall, som er seksjonssjef for infrastrukturtjenester hos Inera.

– Helse og omsorg er en av våre prioriterte kundevertikaler. Her har vi et ekstremt solid tilbud og bransjespesifikk kompetanse. Med utvidet tillit fra Inera kan vi skalere opp leveransen vår innen PKI-infrastruktur og tilhørende tjenester, noe som vil styrke oss enda mer. Vi ser frem til å fortsette å gjøre Inera til en fornøyd og trofast kunde, avslutter Carl-Magnus Månsson.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Carl-Magnus Månsson, adm. dir. og konsernsjef i Iver, telefon: +46 73 668 92 74, e-post: carl-magnus.mansson@iver.se

Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Inera Inera er et aksjeselskap som eies av svenske regioner og kommuner samt SKR Företag. Oppdraget er å skape forutsetninger for å digitalisere svensk velferd ved å gi eierne en felles digital infrastruktur og arkitektur. Inera skal alltid arbeide for innbyggernes beste. Om Iver Iver er en ledende nordisk leverandør av skybaserte IT-tjenester. Med teknisk ekspertise og solid forståelse av din virksomhet hjelper vi deg med å drive digital transformasjon der ambisjoner blir til virkelighet. Med hovedkontor i Stockholm opererer Iver hovedsakelig i Norden med mål om å fortsette ekspansjonen. Iver har en omsetning på litt over 3,1 milliarder svenske kroner og har cirka 1 600 ansatte som jobber på et av våre 25 kontorer. I Norge har Iver kontor i Oslo, Bergen og Stavanger. We are not big blue – we are yellow. Stor nok til å skalere og smidig nok til å innovere. Les mer på iver.no. Informasjonen ble offentliggjort 5. oktober 2022, kl. 09.00.