ICG inngår partnerskap med Iver ved ervervelse av en betydelig aksjepost

2 juli 2021 / Pressemelding

  • Intermediate Capital Group (ICG) inngår et partnerskap med Ivers ledelse og kjøper EQTs eierandeler i Iver.
  • Med ICG som ny eier vil Iver fortsette vekstreisen, både organisk og gjennom oppkjøp.
  • Iver er en ledende aktør i Norden innen multicloud-løsninger og har beviselig god evne til å lede digitale transformasjoner for bedrifter og organisasjoner med høye krav til IT-infrastruktur, compliance og cybersikkerhet.

Iver, en ledende leverandør av multicloud-løsninger i Norden, med evne til å lede digitale transformasjoner for selskaper og organisasjoner med høye krav til IT-infrastruktur, compliance og cybersikkerhet, er ervervet av ICG. Selger er EQT Private Equity – Mid Market Europe Fund. Iver ble opprettet av EQT og under EQTs eierskap har Iver styrket sin posisjon i Sverige og Norge betydelig og utviklet seg til å bli en av de ledende aktørene i markedet.

Iver har de siste årene opplevd sterk organisk vekst og kontinuerlig tatt markedsandeler. Organisk vekst har blitt supplert med en ambisiøs oppkjøpsstrategi, og under EQTs eierskap har Iver gjennomført ti strategiske oppkjøp i Sverige og Norge. Iver tilbyr et komplett tilbud innen IT-outsourcing med  sterkt fokus på områder i sterk vekst som digital transformasjon, multicloud, cybersecurity og DevOps-tjenester. Ivers multicloud-tilbud inkluderer globale skyleverandører som Microsoft og Amazon og styrkes ytterligere av Compliant Cloud-tjenesten for kunder med høye krav til regeletterlevelse. Compliant Cloud utvikles og selges gjennom det heleide datterselskapet City Network.

Kommentar fra Carl-Magnus Månsson, administrerende direktør i Iver:
"Moderne digital infrastruktur er en forutsetning for å kunne akselerere digital innovasjon og beskytte digitale verdier. Vi er på en spennende reise der støtten fra EQT virkelig har hjulpet oss med å transformere og styrke selskapet, samt akselerere veksten vår gjennom betydelige investeringer. Vi vil takke EQT og Ivers styre for deres løpende støtte. ICG har identifisert vår sterke posisjon og strategiske retning som avgjørende i deres ambisjon om å skape en sterk nordisk aktør med europeiske  vekstambisjoner. Vi ser frem til å ta neste skritt i vår utvikling sammen med våre nye venner i ICG. "

Kommentar fra Peter Berglund i ICG:
"Vi har fulgt Ivers vekst en stund og er glade for å kunngjøre vårt partnerskap i dag.  Basert på selskapets evne til å ta markedsandeler og ubestridelig suksess innen sitt felt, mener vi det er store muligheter for Iver, og er entusiastiske for muligheten til å støtte ledelsen i neste vekstfase".

Albert Gustafsson, partner i EQT:
"Vi er takknemlige for samarbeidet med Ivers vekstorienterte og visjonære ledergruppe, som har vært sentral i transformasjonen av selskapet fra en bransjeutfordrer til en ledende nordisk leverandør av IT-tjenester. Iver er unikt posisjonert i det nordiske markedet og støttes av sterke strukturelle trender, som det økende tempoet i outsourcede IT-tjenester og en økende etterspørsel etter IT-sikkerhet. Jeg er trygg på ledergruppens evne til å fortsette på denne vellykkede veien sammen med Ivers nye eiere".

Transaksjonen er underlagt vanlige vilkår og godkjenninger og forventes å bli avsluttet i august 2021. Partene har blitt enige om ikke å oppgi noen kjøpesum.

For mer informasjon, kontakt:
Carl-Magnus Månsson, Administrerende Direktør og Konsernsjef, Iver
Tlf: +46 73 668 92 74
E-post: carl-magnus.mansson@iver.se

Clare Glynn, ICG
Tlf: +44 (0)20 3545 2000
E-post: clare.glynn@icgam.com

Jakob Tapper, Informasjon, Iver,
Tlf: +46 739 81 63 33
E-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvikler, standardiserer og leverer IT-tjenester som gir digitale konkurransefortrinn og muliggjør innovasjon. Vi veileder våre kunder gjennom et IT-landskap i stadig endring og gjør det enkelt å ta del i ny teknologi og moderne måter å jobbe på. Våre kunder finnes i alle bransjer, og vi leverer våre tjenester til mellomstore og store selskaper, organisasjoner og offentlig sektor. Med base i Stockholm har Iver i Norden en ambisjon om å fortsette ekspansjonen. Iver har en omsetning på i overkant av 2,5 milliarder SEK og ca. 1300 ansatte fordelt på 25 kontorer i Sverige og Norge. Vi er store, men alltid nære våre kunder, både geografisk og i tanken.  Les mer på iver.se.

Om ICG
ICG er et globalt investeringsselskap med 56 milliarder USD i forvaltet kapital og er en dedikert partnerinvestor med fokus på å støtte vellykkede selskaper i deres vekstreise. ICG har over 30 års erfaring med partnerinvesteringer i Norden, med lokale team basert i Stockholm, Helsinki og København. ICG har en lang historie med å investere i nordiske selskaper, nåværende investeringer inkluderer den markedsledende matleverandøren i Skandinavia, Euro Cater, med hovedkontor i Danmark; Norsk-baserte Visma, som leverer programvare- og digitaliseringsløsninger, samt Formuesforvaltning, som er et ledende uavhengig formuesforvaltningskonsern med hovedkontor i Oslo. ICG er notert på London Stock Exchange.

Informasjonen ble offentliggjort 2. juli 2021, kl. 10.00.