Hvordan ser cybertrusselen mot svenske selskaper ut i 2022?

24 april 2022 / Artikkel

Hvordan har den geopolitiske situasjonen i vår omverden påvirket cybertruslene mot svenske selskaper?

Hør når Jesper Blomé, Head of Security & Compliance i Iver, snakker om de vanligste formene for cyberangrep mot svenske selskaper i dag og få råd om hvordan du best kan bygge beredskap knyttet til disse truslene.