Hvordan blir vi flere kvinner i Iver?

5 mai 2020 / Artikkel

Hvis Iver skal fortsette vekstreisen, er det helt avgjørende at vi klarer å tiltrekke oss og beholde de beste medarbeiderne – uansett kjønn, bakgrunn eller identitet. En av utfordringene våre er at vi går glipp av talenter fordi vi ikke klarer å rekruttere nok kvinner, noe vi har til felles med mange andre selskaper i bransjen. Vi har snakket med Madeleine Lindbergh, Manager Project and Tech, og Adelina Andersson, Talent Aquisition Manager, om hvordan Iver er som arbeidsplass, og hva vi kan gjøre for å tiltrekke oss flere kvinner.

Madeleine Lindbergh

Hvorfor begynte du å jobbe i Iver, og hva er positivt med Iver som arbeidsplass?
– Det var reisen, Ivers pågående reise, som gjorde at jeg ble interessert og grep sjansen. Vi er et stort selskap, men er fortsatt under oppbygging, noe som gir meg mulighet til å påvirke store og små ting hver eneste dag.

Hvilke utfordringer opplever du ved å jobbe i Iver?
– Siden Iver er et resultat av at flere selskaper har blitt ett, er det ulike bedriftskulturer og tradisjoner som må samkjøres, og endring er alltid en utfordring. Jeg er imidlertid overbevist om at det vil bli bra til slutt. En annen utfordring er at Iver tilhører en mannsdominert bransje, og at vi derfor har langt færre kvinnelige enn mannlige medarbeidere.

Hvordan ser du på din personlige utvikling og karriere i Iver?
– For meg har det siste året vært veldig spennende. Jeg har fått mer IT-kompetanse og økt forståelse av tjenestene vi tilbyr, men jeg har også utviklet meg mye som leder. Karrieremessig har jeg gått fra å være leder for en mindre gruppe til å lede en helt ny avdeling ved vårt kontor i Stockholm. Dessuten er jeg med i en regional ledergruppe.

Hva tror du skal til for å få flere kvinner med IT-kompetanse til å velge oss som sin fremtidige arbeidsgiver?
– Vi kan bli flinkere til å vise at det er kvinner både på teknisk side og på andre områder i Iver. Jeg tror dette er viktig. Kvinner som søker seg til IT-bransjen, foretrekker en arbeidsplass med mest mulig jevn kjønnsbalanse.

Adelina Andersson

Hvorfor er det viktig å få flere kvinner til å jobbe i Iver?
– Hvis vi skal være en relevant leverandør og ha de dyktigste medarbeiderne, er det viktig at vi arbeider aktivt for å få en jevnere kjønnsfordeling i alle team og på alle nivåer. En jevnere kjønnsbalanse utvider ikke bare rekrutteringsgrunnlaget. Den forbedrer også kulturen på arbeidsplassen og hjelper oss med å vokse.

Hvordan jobber Iver med likestilling, og hvilke tiltak er iverksatt for å få flere kvinner til å søke jobb i Iver?
– Det er viktig å ha en inkluderende rekrutteringsprosess. Det arbeidet omfatter blant annet å gå gjennom stillingsannonsene våre for å sjekke både hvordan de ser ut, og hvordan vi uttrykker oss. I tillegg handler det om å jobbe kompetansebasert i utvelgelsesprosessen. Vi må dessuten tenke gjennom hvilke plattformer vi publiserer stillingsannonsene våre på. I tillegg til at rekrutteringsprosessen har mye å si, er selvsagt vårt interne arbeid med en ikke-diskriminerende og inkluderende kultur også superviktig. Generelt har alle bedrifter i IT-bransjen et felles ansvar for å jevne ut kjønnsbalansen, særlig på teknisk side. Vi må jobbe for at flere kvinner skal velge bransjen vår i fremtiden. Det kan vi gjøre ved at vi tidlig besøker skoler og informerer om mulighetene i bransjen vår, og ved at vi blir flinkere til å tilby studiebesøk, praksisplasser og sommerjobber.

Hvilke mål bør Iver sette seg når det gjelder likestilling?
– Med tanke på kjønnsbalanse vil vi sette oss konkrete mål for å øke kvinneandelen i bestemte team. Vi skal også se på hvordan vi kan sette oss relevante mål for å rekruttere andre underrepresenterte grupper til Iver.