Grunnvann kjøler Ivers datasenter i Landskrona

24 august 2020 / Artikkel

De stordriftsfordeler som skapes ved samkjøring av IT-infrastruktur resulterer i økt ressurs- og energieffektivitet. Samtidig kan bruk av våre tjenester redusere antall reiser og annen ressursbruk. Men driften av et datasenter krever store mengder energi samtidig som datasentrene skaper overskuddsvarme som krever nedkjøling.I vårt datasenter i Landskrona, som var en del av et oppkjøp i 2019, brukes grunnvannet til nedkjøling.

Nils Nilsson, Infrastructure Specialist i Iver forteller mer:  

 

Hva innebærer grunnvannskjøling og hvorfor er metoden så klimasmart?

– Når datasenteret skulle bygges undersøkte vi tidlig hvilke kjølemetoder som kunne være et alternativ til konvensjonell kompressorbasert kjøling. Det handler om å finne rett alternativ i forhold til datasenterets geografiske lokasjon og metode for borttransport av varmen på en effektiv og bærekraftig måte. Valget falt på grunnvannkjøling hvor kaldt grunnvann er kjølemedium.

Grunnvannet pumpes opp fra flere tilførselsbrønner og gjennom varmevekslere i datasenteret. Der tar det kalde vannet med seg varmen. Deretter tilbakeføres det varme vannet tilbake i grunnen via egne tilbakeføringsbrønner. Når vi kjøler vårt datasenter på denne måten fungerer grunnen som et stort kjølebatteri.  Energiforbruket som går med til å transportere vannet er mange ganger lavere enn om vi skulle anvendt konvensjonell kompressorkjøleteknikk. 

 

Gir grunnvannskjøling tilstrekkelig kjøling?

– Det primære kjølesystemet er designet for å være så miljøvennlig og energieffektivt som mulig. Det skyldes i hovedsak grunnvannet. Energiforbruket som skal til for å kjøle bort ca. 100 kW er kun 5 kW. I denne sammenheng er det veldig effektivt. For at vi som leverandør alltid skal kunne garantere driften i alle tenkbare situasjoner, har vi også en sekundær kjøleløsning basert på konvensjonell kompressorkjøling.  Dersom temperaturen skulle overstige visse kritiske grensenivåer, starter dette kjølesystemet automatisk. Slik sikrer vi at temperaturen i datasenteret til enhver tid er under kontroll.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.