Frigoscandia forlenger samarbeidet med Iver

9 mars 2023 / Pressemelding

Iver og Frigoscandia, et bransjeledende spesialistselskap innen matlogistikk, forlenger avtalen og samarbeidet om levering av IT-infrastrukturtjenester.

Iver og Frigoscandia forlenger samarbeidet og inngår en ny flerårig avtale. Iver er Frigoscandias totalleverandør av IT-infrastrukturtjenester, og Ivers leveranse vil omfatte blant annet tjenester som infrastruktur, system- og applikasjonsdrift, IT-arbeidsplass samt nettverk og kommunikasjonstjenester. Frigoscandia er bransjeledende på kundenære logistikkløsninger for mat. Frigoscandia leverer hvert år over 1 million forsendelser til over 50 000 adresser via tjenester som retter seg mot hele forsyningskjeden fra produsent til forbruker.

– Vi går nå inn i en fase med økt digitalisering. Formålet er å ytterligere styrke tilbudet til kundene og nå forretningsmålene våre. Vi har forlenget samarbeidet vårt med Iver som leverandør og som ansvarlig part for Frigoscandias digitale tjenester. Iver har kunnskap om våre behov og fremtidsplaner, noe som vil forenkle den videre digitaliseringen, sier CIO Tobias Dahlskog i Frigoscandia.

– Vi er selvfølgelig veldig glade for at vi får fornyet tillit fra Frigoscandia. Vi har hatt et nært samarbeid med Frigoscandia i flere år. Det har gitt oss verdifull innsikt i, og kunnskap om, deres virksomhet og målbilde. Som totalleverandør av IT-infrastruktur har vi selvsagt et stort ansvar. Vi skal fortsette å samarbeide tett med Frigoscandia, og med en solid forståelse av deres virksomhet og mål skal vi bidra til videre digitalisering. Jeg ser frem til å fortsette samarbeidet, sier Magne Solberg, EVP Enterprise i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Magne Solberg, EVP Enterprise, Iver, +47 92 01 68 05, magne.solberg@iver.no

Jakob Tapper, informasjon, Iver, +46 739 81 63 33, jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver er en ledende nordisk leverandør av skybaserte IT-tjenester. Med teknisk ekspertise og solid forståelse av virksomheten din hjelper vi deg med å drive digital transformasjon som gjør ambisjoner til virkelighet. Med hovedkontor i Stockholm opererer Iver hovedsakelig i Norden med mål om å fortsette ekspansjonen. Iver har en omsetning på litt over 3,2 milliarder svenske kroner og har cirka 1 700 ansatte som jobber på et av våre 25 kontorer rundt om i verden. We are not big blue – we are yellow. Stor nok til å skalere og smidig nok til å innovere. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 9. mars 2023, kl. 09.00.