Frigjør innovasjonskraften i skyen med AI og maskinlæring

15 september 2021 / Artikkel

Skytjenestenes enorme utvikling har gitt bedrifter av alle størrelser tilgang til svært avanserte IT-miljøer med støtte for AI, maskinlæring og automatisert beslutningsstøtte. «Dette frigjør helt nye mengder innovasjonskraft», sier Johan Åkerlund, Head of Portfolio Development i Iver.

For stadig flere bedrifter har data – og raske beslutninger med utgangspunkt i analyser av disse dataene – blitt en suksessfaktor. Og det handler ikke bare om bedrifter med en fulldigitalisert forretningsmodell. Også bransjer som produksjon, logistikk og distribusjon var tidlig ute med å oppdage mulighetene med IoT-enheter som samler inn data til videre bearbeiding.

I «smarte fabrikker» kommuniserer tilkoblede enheter med hverandre og tar datadrevne beslutninger ved hjelp av maskinlæring og AI. Det er et enormt potensial for å effektivisere arbeidsoppgaver, skape en mer sirkulær og klimatilpasset materialflyt og øke innovasjonstakten i produktutviklingen.

Og grunnlaget for alt dette er selvsagt skyen. Det er utbredelsen av skytjenester som har muliggjort utviklingen ved å frigjøre enorme mengder datakraft til lave kostnader.

Flere og flere bedrifter ser fordelene ved at analyse og bearbeiding av data er innebygd i skytjenestene. Før måtte de foreta enorme investeringer for å få tilgang til denne datakraften. Men i dag kan en bedrift med 30 ansatte bygge opp denne typen teknologi, forteller Johan Åkerlund.

Takket være utviklingen kan bedrifter og organisasjoner i alle størrelser få tilgang til svært avanserte IT-miljøer – uten først å måtte investere eller ofre noe. En åpenbar fordel er at globale teknologileverandører som Microsoft, Amazon og Google bruker mesteparten av innovasjonsressursene sine i skyen. Det innebærer at en organisasjon som benytter skytjenester, automatisk har tilgang til markedets mest avanserte funksjoner.

– Fra første stund får bedriften støtte for å håndtere stordata og enorme datamengder i datasjøer (data lakes). Det finnes også ferdige moduler som analyserer datamengdene ved hjelp av AI. Dessuten går det an å lage systemer for maskinlæring som hele tiden analyserer data, lærer av endringer og trekker konklusjoner, forklarer Johan Åkerlund.

Utviklingen har potensial til å frigjøre helt nye mengder innovasjonskraft i bedriftene, til en kostnad som er så lav at man tidligere bare kunne drømme om det.

– Før måtte organisasjoner ofte kjøpe og bygge opp store og kostbare test- og demomiljøer for å kunne teste og utvikle nye produkter. I dag er det meste innebygd i skytjenestene. Terskelen for innovasjon har blitt svært lav.

Etter hvert som bruken av skytjenester har økt, er det blitt vanlig at bedrifter kjøper ressurser og tjenester på flere skyplattformer. Resultatet er et multisky-miljø, noe som kan skape en kompleks situasjon med ulike innlogginger og ulike sikkerhetsnivåer.

– Iver er en leverandør som skaper gode helhetsløsninger for kundene våre. Vi har kompetanse på alle skyplattformer og syr sammen en løsning som er tilpasset kundens spesifikke og unike skymiljø, og som består av support, service, leveranse og overvåking. Samtidig er vi «sky-agnostikere» – vi anbefaler ikke én bestemt skytjeneste, men ser alltid på helheten, avslutter Åkerlund.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.