Digital transformasjon som gir konkurransefortrinn og muliggjør nye forretningsmodeller

5 oktober 2021 / Artikkel

Den digitale transformasjonen går stadig raskere og blir stadig mer gjennomgripende etter hvert som flere og flere organisasjoner ser store muligheter til effektivisering. Men hvor skal man begynne? Johan Åkerlund, Head of Portfolio Development i Iver, har svarene.

Digitalisering handler om mer enn å effektivisere prosesser og arbeidsoppgaver i bedrifter og organisasjoner. Å effektivisere kan være viktig nok, men i stadig flere organisasjoner har det digitale nå blitt en del av kjernevirksomheten.

– Den digitale transformasjonen påvirker bedrifter i alle bransjer. Å lykkes digitalt har blitt forretningskritisk, og på litt lengre sikt kan det avgjøre om bedriften overlever, sier Johan Åkerlund, Head of Portfolio Development i Iver.

Her er noen eksempler.

  • I hotell- og besøksnæringen skjer den digitale transformasjonen raskt. De fleste aktørene i hotellbransjen planlegger å ta i bruk nye digitale forretningsmodeller der gjesten ordner alt som har med bestillingen å gjøre, via en app på telefonen. Gjesten bestiller, sjekker inn, låser opp og sjekker ut via sin mobile enhet. Nøkkelordene er raskt og effektivt – for de gjestene som legger mer vekt på enkelhet enn på personlig kundeservice.
  • Et annet eksempel er finansieringsselskaper knyttet til bilbransjen, som nå gjennomgår en grunnleggende forandring: Stadig flere forretningsmodeller bygger på at kunden bare betaler for den tiden bilen er i bruk, i stedet for at kunden eier eller leaser bilen med en lang kontrakt. Denne bransjen må tenke nytt for å finne kreative løsninger som gjør dem relevante for kundene. Kjernen i tilbudet deres handler nå ofte om attraktive apper, tjenester og visuelle grensesnitt som integreres med merkevaren og den fysiske bilen. Det betyr også at IT-virksomheten deres må legges om, bygges ut og moderniseres, samtidig som de må oppfylle bransjens strenge krav til informasjonssikkerhet og regeletterlevelse.

  • Et tredje eksempel er kommuner og andre offentlige virksomheter. Der foregår det en rask digitalisering og automatisering av mange prosesser og arbeidsoppgaver som før var manuelle, for eksempel å søke om byggetillatelse eller hjemmetjeneste. Enkelte typer saker, som før måtte vurderes av en saksbehandler, kan nå håndteres av en robotisert prosess.

– I alle disse eksemplene er det stor etterspørsel etter verktøy, kunnskap og tjenester som støtter bedriftenes og organisasjonenes overgang til digitale forretningsmodeller og leveranseformater, sier Johan Åkerlund.

Det som driver den raske digitaliseringen, er ifølge ham at bedrifter i alle bransjer ønsker å overleve på lang sikt. De ser at det finnes potensielle kunder, og at de kan spare tid, ressurser og penger på å digitalisere og automatisere. Dessuten er trenden at det blir stadig viktigere å øke tempoet på produktutvikling og leveranser til kunder.

– Her er det viktig at IT-partneren kan levere den kunnskapen samt infrastruktur-, utviklings- og skytjenester som muliggjør den digitale transformasjonen, og samtidig tilfredsstiller kravene til informasjonssikkerhet, avslutter Johan Åkerlund. 

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.