Digital forretningsrisiko – derfor må du prioritere datasikkerhet

24 april 2022 / Artikkel

Hvordan bør man håndtere den digitale virksomhetsrisikoen som ofte oppstår som følge av digitalisering?

Hør Janko Lind, Senior Advisor hos Rader, fortelle om viktig innsikt fra omfattende ekstern overvåking og kartlegging av svenske virksomheters beredskap mot datakriminalitet.

Janko svarer på følgende spørsmål:

  • Har digitaliseringen gått for fort?
  • Hvordan ser svenske virksomheters opplevde risikobilde ut?
  • Og hvor bra er virksomhetenes beredskap mot datakriminalitet, egentlig?