Cloud-native – 3 vanlige utfordringer ved overgang til Cloud-native

25 mai 2023 / Artikkel

Cloud-native som konsept kan oppleves som komplekst, annerledes og kanskje overveldende, men det er ikke bare et moteord. For stadig flere virksomheter handler omstillingen til cloud-native ikke bare om å få et forsprang på konkurrentene, men rett og slett om å overleve. Så hva er cloud-native, og hva innebærer en overgang til cloud-native for din organisasjon?

Hva er cloud-native?

Ved skytransformasjon flytter man ofte en eksisterende applikasjon over i skyen uten å ha gjort noe med selve applikasjonen. Man bytter ganske enkelt server. En «Lift and Shift», som det ofte kalles. Ved en cloud-native transformasjon flytter man derimot prosesser over til tjenester og applikasjoner som er bygd for skyen, og som virkelig utnytter den arkitekturen som er forbundet med cloud-computing – arkitektur som gir bedre muligheter til fleksibel skalering, tilpassing og automatisering av prosesser. På denne måten kan alt fra tjenester, servere og infrastruktur automatisk etableres ved behov. Og dermed minimerer man ledetidene som ellers oppstår når man manuelt må bestille f.eks. kapasitet fra en driftsorganisasjon.

 

Hvilke fordeler gir cloud-native?

Tradisjonell arkitektur, såkalte monolitter, handler om å samle mest mulig på ett sted, slik at distribusjonen skal bli enklest mulig. Men etter hvert som det blir større behov for integrasjoner, øker også kompleksiteten i de monolittene som prøver å ha kontroll over alt. Hvis man skal oppdatere funksjonalitet i en applikasjon som er bygd som en monolitt, må man ta den ut av drift. Ofte lar man teknikerne jobbe med slike oppdateringer om natten eller i helger for å redusere ulempene for sluttbrukerne mest mulig. Mangelen på fleksibilitet begrenser når og hvor ofte ny funksjonalitet kommer på markedet – noe som er uheldig i en verden der time-to-market er en viktig suksessfaktor for de fleste virksomheter.

I et cloud-native miljø er det derimot enkelt å distribuere kompleks arkitektur. Det er takket være automatisering og en arkitektur der man deler opp applikasjoner i såkalte mikrotjenester som kan fungere mer uavhengig av hverandre. Dette skiftet muliggjør en helt ny fleksibilitet der distribusjon av ny kode kan skje raskere, der oppdateringer kan gjøres mens systemet er i drift, og der man kan kjøre ulike versjoner av en tjeneste for ulike kunder parallelt.

Det er med andre ord uendelig mye å vinne på å gå over til cloud-native. Likevel er det mange organisasjoner som nøler med å ta steget. Mange føler at endringene er komplekse, og at det er vanskelig å vite hvor man skal begynne.

Nedenfor beskriver vi tre vanlige utfordringer virksomheter opplever i overgangen til cloud-native – og gir råd om hva som er den beste måten å håndtere dem på.

 

Tre vanlige utfordringer ved overgang til cloud-native

 

1. Endringsarbeidet oppleves som komplekst og vanskelig

Utfordring: Cloud-native er komplekst fordi gamle løsninger ikke erstattes 1:1 med cloud-native versjoner. Det handler ikke om å flytte IT-løsningene over i skyen eller om å plassere en monolitt-applikasjon i en container – men om å starte helt på nytt.

Anbefalt tilnærming: Cloud-native handler først og fremst om fleksibilitet, automatisering og raskere leveranser. Derfor må man sette tydelige mål for hva man vil oppnå, analysere virksomhetens behov og ikke være fastlåst i måten eksisterende systemer og arkitektur er bygd opp på.

 

2. Det er vanskelig å få oversikt over hvilke deler av organisasjonen som påvirkes av endringen

Utfordring: Cloud-native oppleves som overveldende fordi det handler like mye om organisatoriske og kulturelle endringer som om teknologiske endringer. Det skiller seg fundamentalt fra tradisjonell IT-arkitektur, kultur, organisasjon og arbeidsmåte.

Kveg vs. kjæledyr, mikrotjenester vs. monolitter, agilt vs. hierarkisk (org. & prosjekt)

Anbefalt tilnærming: Planlegg en langsiktig endring der det nye bygges parallelt med eksisterende IT-systemer, ikke oppå. Det er viktig å tenke proaktivt ved opplæring av hele organisasjonen. Virksomheten har nemlig behov for andre typer kompetanse enn før. Derfor trenger den også eksperter som kan fungere som kulturbærere, og som kan involvere virksomheten på en måte som gjør at overgangen ikke bare blir teknologidrevet.

 

3. Det er vanskelig å vite hvordan forvaltningsorganisasjonen skal håndtere de nye løsningene

Problem: Cloud-native er annerledes. Det går ikke an å presse nye løsninger inn i virksomhetens gamle forvaltningsorganisasjon. De nye løsningene er heller ikke alltid kompatible med gamle systemer, integrasjoner og eksisterende rutiner.

Anbefalt tilnærming: Selv om mye kan automatiseres, er det behov for en aktiv forvaltningsorganisasjon som kan håndtere de nye løsningene. Det trengs en plan for hvordan overføringen til forvaltningsorganisasjonen skal foregå. Alt fra support, overvåking, integrasjoner, sikkerhet og logging til regeletterlevelse må fremtidssikres.

 

Ivers konsulentorganisasjon Accelerate hjelper kunder i overgangen til cloud-native. Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe nettopp din virksomhet? Les mer om Accelerate eller kontakt oss nedenfor.

Koder: Cloud
Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.