Christoffer Wesén ny Head of Security Operations i Iver

23 mai 2023 / Pressemelding

Iver styrker sin lederkompetanse på forretningsområdet ICS ved å rekruttere Christoffer Wesén til rollen som Head of Security Operations. Christoffer vil få ansvaret for Ivers videre utvikling av SOC-tjenester og kundeleveranser. Han har lang erfaring fra lederstillinger innenfor IT-sikkerhet og har i det siste hatt ansvaret for å bygge opp Avanza Banks SOC-tjeneste.

Ivers forretningsområde for informasjons- og cybersikkerhet (også kalt ICS, Information and Cyber Security) er i kraftig vekst. Dette forretningsområdet har en unik markedsposisjon med et tilbud som er basert på infrastruktur som kode, og en tjenesteleveranse som oppfyller markedets strengeste krav til informasjons- og cybersikkerhet. Forretningsområdet har i dag ansvaret for en rekke samfunnskritiske systemer i hybride miljøer med privat og offentlig infrastruktur samt container-, PKI- og SOC-tjenester i stor skala.

– I Christoffer har vi funnet den perfekte lederen til å videreutvikle vår SOC og vårt tilbud, og vi ønsker Christoffer hjertelig velkommen til Iver. Han er en erfaren og godt likt leder med bred erfaring fra lederstillinger innenfor IT-sikkerhet. Dessuten har han erfaring fra konsulentsiden, der han har jobbet med IT-sikkerhet for en lang rekke nordiske virksomheter. Med Christoffer på laget vil vi kunne utvikle både tilbud og kundeservice, sier Stefan Lager, leder for forretningsområdet ICS i Iver.

Det er fantastisk gøy og utfordrende å bli en del av Iver og få bidra til å utvikle Security Operations og SOC. Iver har allerede et stort fagmiljø, og dette skal vi utvikle videre og vokse med flere dyktige nye kollegaer. IT-sikkerhet er et område i rask utvikling og vekst, og vi kommer til å fokusere på å skalere opp tilbudet vårt. Et eksempel på dette er vår helt nye SOC-hub i Malmö. Jeg ser virkelig frem til å fortsette å bygge opp og videreutvikle selskapets Security Operations og SOC, sier Christoffer Wesén, Head of Security Operations innenfor ICS i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Stefan Lager, virksomhetsansvarlig for ICS, Iver, +46 73 625 53 14, stefan.lager@iver.se

Jakob Tapper, informasjon, Iver, +46 739 81 63 33, jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver er en ledende nordisk leverandør av skybaserte IT-tjenester. Med teknisk ekspertise og solid forståelse av virksomheten din hjelper vi deg med å drive digital transformasjon som gjør ambisjoner til virkelighet. Med hovedkontor i Stockholm opererer Iver hovedsakelig i Norden med mål om å fortsette ekspansjonen. Iver har en omsetning på litt over 3,2 milliarder svenske kroner og har cirka 1 700 ansatte som jobber på et av våre 25 kontorer rundt om i verden. We are not big blue – we are yellow. Stor nok til å skalere og smidig nok til å innovere. Les mer på iver.no.

Bildeinformasjon: Christoffer Wesén til venstre i bildet, Stefan Lager til høyre i bildet.

Informasjonen ble offentliggjort 23. mai 2023, kl. 09.00.