Breas Medical og Iver intensiverer samarbeidet

26 januar 2022 / Pressemelding

Breas Medical, en verdensledende produsent av medisintekniske hjemmeventilatorer for pustestøtte i hjemmesykepleien, har forlenget og intensivert samarbeidet med Iver. Iver skal levere en helhetsløsning med infrastruktur, lisensiering, kommunikasjon og drift samt drive Breas Medicals videre digitalisering med skytjenester.

Iver og Breas Medical har inngått en ny flerårig avtale som innebærer et dypere samarbeid og en utvidet tjenesteleveranse fra Iver. I tillegg til serverdrift, backup og lisensiering skal Iver levere SPOC-tjenester til Breas Medicals virksomheter i Sverige, USA og Kina. Iver og Breas Medical skal også begynne å samarbeide om økt digitalisering av Breas Medicals virksomhet ved hjelp av skytjenester. Dette skal gi en bedre pasientopplevelse og gjøre behandlingen mer effektiv ved at det blir mulig å tilby behandling utenfor sykehuset. Målet er å skape mer effektiv bruk av ressursene i helsesektoren, samtidig som man unngår unødige reiser. 

– En forutsetning for at vi skal nå forretningsmålene våre, er en stabil IT-infrastruktur og en fortsatt digitalisering av virksomheten, blant annet økt bruk av skytjenester. Vi ser frem til en ny avtaleperiode med Iver, sier Stefan Jönsson, Global IT Manager i Breas Medical.

– Først og fremst er vi selvsagt veldig fornøyde med at Breas Medical føler at vi er riktig digitaliseringspartner for dem. I tillegg til å ha totalansvar for IT-miljøet deres vil vi også sette opp tempoet på digitaliseringen av Breas Medicals tilbud, noe som gir dem konkurransefortrinn og nye muligheter. Gjennom et nært samarbeid med og en solid forståelse av Breas Medicals virksomhet vil vi fremtidssikre Breas Medicals videre utvikling og tilbud, sier regionsjef Christian Karlsson i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Christian Karlsson, regionsjef, Iver, telefon: +46 73 347 10 18, e-post: christian.karlsson@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver Om Iver Iver er en ledende nordisk leverandør av skybaserte IT-tjenester. Med teknisk ekspertise og dyp forståelse av virksomheten din hjelper vi deg med å drive digital transformasjon som lukker gapet mellom ambisjon og implementasjon. Med hovedkontor i Stockholm opererer Iver hovedsakelig i Norden med en agenda for å fortsette ekspansjonen. Iver har en omsetning på litt over 2,8 milliarder svenske kroner og har cirka 1 500 ansatte som jobber på et av våre 25 kontorer rundt om i verden. We are not big blue – we are yellow. Stor nok til å skalere og smidig nok til å innovere. Les mer på iver.no. Informasjonen ble offentliggjort 26. januar 2022, kl. 09.00.