Bli mer effektiv med Microsoft Copilot 365!

22 januar 2024 / Artikkel

Med Microsoft Copilot 365 får du en kunstig intelligent assistent som kan bistå deg med å utforme møtereferater, lage presentasjoner og sammendrag av tekster og mye mer, slik at du kan bruke mer tid på å skape verdi for virksomheten.

Microsoft Copilot for Microsoft 365 er et KI basert produktivitetsverktøy som bruker Deep Learning teknikker, store datasett og algoritmer til å sortere, oppsummere og produsere innhold.

Copilot er integrert med Microsoft 365 på to måter:

 • Copilot er innebygd i Microsoft 365 applikasjonene som de fleste bruker hver dag: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams mm.
 • Med Copilot får du også Business Chat som fungerer på tvers av store språkmodeller (LLM), Microsoft 365-applikasjonene og din kalender, e-post, chatter, dokumenter, møter, kontakter mm.

Mer tid til verdiskapende arbeid

Dette er en helt ny måte å jobbe på der du blir mer effektiv og får frigjort mer tid til verdiskapende arbeid. I tillegg vil Microsoft Copilot 365 bidra til mer samhandling og kunnskapsdeling på tvers i virksomheten, da all åpen data blir tilgjengeliggjort og man kan utnytte den innsikten og kunnskapen som allerede finnes internt, eller er tilgjengelig eksternt.

Les mer om Microsoft Copilot 365 på Microsoft sine sider.

Iver har lang erfaring med store KI-prosjekter

I Iver har vi erfarne konsulenter og rådgivere som kan bistå deg med implementeringen av Microsoft Copilot for Microsoft 365. Vi har lang erfaring med store KI-prosjekter der kundene har opplevd dokumenterte gevinster. Sikkerhet og brukervennlighet står alltid i fokus, og sammen med deg tilpasser vi verktøyene til din virksomhets behov.

Hva kan du bruke Microsoft Copilot 365 til?

 • Lage et sammendrag av en lang tekst
  Benytt Copilot til å lage et sammendrag av en lengre tekst og motta en oppsummering med de viktigste punktene. Dette kan gjøres uavhengig av om tekstene befinner seg på internett eller i lokale filer.

 • Analyser og utforsk dine data
  Copilot i Excel bistår deg med å analysere og visualisere dine data. Her kan du få innsikt i trender, “hva-hvis-scenarier" og korrelasjoner i datasettet. I tillegg hjelper Copilot deg til å lage diagrammer, generere rapporter og dashbords på en effektiv måte.

 • Få utkast til e-poster og annet kundespesifikk kommunikasjon
  Copilot er din innholdsprodusent og kan tilpasse innholdet til ønsket mottaker. Skriv ønsket lengde, vinkling på budskap og lignende, og motta en ferdig tekst tilbake.

 • Produser egne bilder tilpasset til ditt budskap
  Beskriv hva du ønsker at bildet skal kommunisere og inneholde og motta et KI generert bilde tilbake som du selv eier rettighetene til å bruke.

 • Få ny lærdom raskt
  Med Copilot får du en chatte-funksjon der du kan be om hjelp til å finne relevante artikler, innsikter og svar på komplekse spørsmål der svarene er hentet fra flere datakilder.

Med Microsoft Copilot 365 har du alltid kontroll. Bestem hva du vil beholde, endre eller forkaste.

Sikkerhet, personvern og rettigheter

Brukerne får kun tilgang på de data og dokumenter de allerede har tilgang på. Microsoft Copilot 365 får tilgang til innhold og kontekst via Microsoft Graph, og viser kun organisasjonsdata som brukeren minst har visningstillatelser til. Du kan være helt trygg på at klassifisering og rettighetsstyring blir overholdt, og at intern data ikke blir benyttet til å lære opp språkmodeller (LLM-er).

Les mer om data, personvern og sikkerhet for Microsoft Copilot 365 her.


Med Microsoft Copilot 365 får du mulighet til å teste fremtidens arbeidsmetodikk der sikkerhet, persontilpasning og samhandling står i fokus. Ønsker du å være ledende innen innovasjon og produktivitet, ta kontakt med oss og utforsk potensialet med Microsoft Copilot 365 for å forme morgendagens arbeidsplass.

Koder: Forretningsløsninger Moderne arbeidsplass Digital Innovation