Axess Logistics viser tillit til Iver - signerer ny flerårig avtale

19 juni 2024 / Pressemelding

Axess Logistics, et ledende skandinavisk selskap innen billogistikk, utvider samarbeidet med Iver og signerer en ny flerårig avtale. Dette innebærer en utvidet leveranse av IT-drift og digitale samhandlingstjenester.

Billogistikkfirmaet Axess Logistics tilbyr en total logistikkløsning for generalagenter og forhandlere på det skandinaviske markedet for nye importbiler, samt logistikkløsninger for innenlands distribusjon av nye og brukte biler i Skandinavia. Iver har i seks år vært Axess Logistics sin leverandør av IT-driftstjenester, og med den nye avtalen forlenges og utvides samarbeidet for andre gang. I den nye avtaleperioden skal Iver levere drift av Axess Logistics sine forretningskritiske systemer samt tjenester for effektiv digital samhandling som skal lette medarbeidernes arbeidshverdag - uavhengig av hvor de jobber fra.

- Driftssikkerhet og beskyttelse mot cyberangrep er to av våre viktigste fokusområder. Vi håndterer store mengder sensitive data fra våre kunder, og vi må sørge for at de er sikre og tilgjengelige døgnet rundt. Vår bransje er stadig i utvikling, og vi streber etter å ligge i forkant av digitaliseringen. Derfor trenger vi et IT-driftsmiljø som er robust og fleksibelt, og som kan tilpasses til nye krav og muligheter", sier Thomas Krafft, CIO i Axess Logistics.

- Vi er glade for at Axess Logistics nok en gang har gitt oss fornyet tillit. Vi har hatt et tett partnerskap og samarbeid i flere år, noe som har gitt oss verdifull innsikt og kunnskap om Axess Logistics sin virksomhet og mål. Nå utvikler vi tjenesteleveransen vår og fortsetter det vellykkede samarbeidet. Med god forståelse for Axess Logistics sin virksomhet skal vi sikre en tjenesteleveranse som gir Axess Logistics de rette forutsetningene for fortsatt utvikling og vekst, sier Carl-Johan Osvald, Head of Enterprise Clients i Iver.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Carl-Johan Osvald, Head Enterprise Clients, Iver, +46 73 648 54 72, carl-johan.osvald@iver.se
Jakob Tapper, Information, Iver, +46 739 81 63 33, jakob.tapper@iver.se

 

Om Axess Logistics

Axess Logistics er et konsern som driver billogistikk i Danmark, Norge og Sverige. Transporten utføres på jernbane og vei. Konsernet har PDI-anlegg i Drammen, Göteborg, Halmstad, Malmö og Södertälje. Omsetningen er på ca. 2,4 milliarder svenske kroner, og konsernet har ca. 1 000 ansatte.

 

Om Iver

Iver er en ledende nordisk totalleverandør av virksomhetskritiske IT-tjenester og -plattformer. Med spisskompetanse innen IT-infrastruktur, cybersikkerhet, data og sky er Ivers tjenester kritiske for våre kunder og ikke minst avgjørende for en sømløs drift av det moderne samfunnet. Iver har ca. 1 500 ansatte fordelt på 25 kontorer i Sverige og Norge og omsetter for 3 milliarder svenske kroner. Iver – where technology meets business. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble publisert den 19. juni 2024, kl.09.00.