Sikre dine dokumenter uansett hvor de befinner seg

29 januar 2024 / Artikkel

På de fleste arbeidsplasser står dokumenter sentralt i de ansattes arbeidshverdag. Disse dokumentene kan fort havne på avveie, da de kan bli liggende på eldre minnepinner, i private skyløsninger eller på datamaskiner som ikke blir levert tilbake. Det kan ligge sensitive og verdifulle dokumenter på disse enhetene som burde beskyttes.

I den moderne digitale tidsalderen er datasikkerhet blitt en kritisk faktor for organisasjoners suksess. Med stadig økende trusler og komplekse reguleringer, er det avgjørende å implementere effektive verktøy for å beskytte sensitive data.

Ved å koble alle dokumenter til virksomhetens IT-systemer, uansett hvor de befinner seg, kan selskapet få eierskap til filene sine. Man vil på denne måten sikre at kun ansatte med de riktige rettighetene kan åpne filene å få tilgang på sensitiv og verdifull informasjon.

En løsning som kan benyttes for å beskytte sensitive data og som har fått bred anerkjennelse er Azure Information Protection (AIP) fra Microsoft.

Slik fungerer Azure Information Protection (AIP)

Følsomhetsklassifisering og etiketter
Azure Information Protection gir organisasjoner muligheten til å klassifisere data basert på sensitivitetsnivå. Dette gjøres ved hjelp av etiketter som kan tilpasses organisasjonens unike behov. Ved å tilordne disse etikettene til dokumenter og filer, kan organisasjoner tydelig identifisere og merke sensitive data. Dette gjør det lettere å iverksette sikkerhetspolitikk og sikre at data håndteres i samsvar med regelverk.

Automatisert rettighetsstyring
AIP gir mulighet for automatisert rettighetsstyring på dokumentnivå. Dette betyr at organisasjoner kan angi spesifikke tillatelser og begrensninger for hvem som kan få tilgang til, redigere, eller dele spesifikke dokumenter. Dette er spesielt kraftig når man deler informasjon både internt og eksternt, da organisasjonen kan beholde kontrollen, selv etter at data har forlatt deres direkte kontroll.

Kryptering og beskyttelse av dokumenter
AIP gir omfattende krypteringsfunksjonalitet for å beskytte sensitive data uavhengig av hvor det lagres eller deles. Dette innebærer at selv om en uautorisert bruker får tilgang til en fil, vil de ikke kunne dekryptere eller lese innholdet uten riktige tillatelser. Dette er en kritisk komponent for å forhindre datalekkasjer og beskytte virksomhetens omdømme.

Tilpasningsbare sikkerhetspolitikker
AIP gir virksomheter mulighet til å implementere tilpasningsbare sikkerhetspolitikker som automatisk kan håndheves. Dette inkluderer regler for automatisert klassifisering, rettighetsstyring og varsler ved forsøk på ureglementert bruk. Disse funksjonene bidrar til å skape en proaktiv tilnærming til datasikkerhet.

Integrasjon med Microsoft 365 og tredjepartsapplikasjoner
En annen styrke ved AIP er dens sømløse integrasjon med andre Microsoft 365-tjenester, som SharePoint og Outlook. Dette gjør det enkelt for virksomheter å implementere en helhetlig tilnærming til datasikkerhet. Samtidig tilbyr AIP API-er som gjør det mulig å integrere med tredjepartsapplikasjoner, slik at organisasjoner kan tilpasse løsningen etter deres spesifikke behov og infrastruktur.

Er konfidensialitet, integritet og rettighetsstyring viktig for deg?

Organisasjoner som verdsetter konfidensialitet, integritet og riktig tilgjengelighet av sin informasjon bør sterkt vurdere å implementere Azure Information Protection som en sentral del av sin sikkerhetsstrategi.

Accelerate at Iver har erfarne konsulenter med spisskompetanse som kan bistå med å levere en skreddersydd tjeneste tilpasset din virksomhet. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å beskytte dine sensitive data.

Koder: Cyber Security Accelerate at Iver