5 vanlige kostnadsfeller ved skytransformasjon - og hvordan du unngår dem!

11 desember 2023 / Artikkel

Når organisasjoner flytter fra tradisjonell IT til skyen, er en forventning om at skyen vil føre til lavere kostnader. Men er det alltid tilfelle? Det finnes mange kostnadsfeller i forbindelse med skytransformasjon, og dersom man tar feil valg, kan det føre til økte kostnader. I denne artikkelen kan du lese om noen av de vanligste kostnadsfellene ved skytransformasjon og hvordan du kan unngå dem.

I utgangspunktet kan det være vanskelig å beregne kostnadene ved en skytransformasjon. I tradisjonelle driftsmiljøer er det enklere å beregne kostnader ettersom datasentre og interne serverhaller betaler for forhåndsbestemte poster som leie, maskinvare og lisenser. En skytransformasjon innebærer en flytting der man som regel bygger opp helt nye tjenester, prosesser og løsninger. Kostandene kan derfor ikke overføres direkte. I tillegg betaler man for sitt konkrete forbruk i skyen. Dette er variabelt, og det kan være vanskelig å forutsi hvilke kostnader skytransformasjonen vil kreve.

Til sammen utgjør disse parameterne en risiko for at skytransformasjonen vil gi uønskede overraskelser på kostnadssiden. Vi i Iver hjelper mange organisasjoner med skytransformasjon, og vi ser spesielt 5 vanlige årsaker til at kostnadene skyter i været - og som gjør at forhåpningene om reduserte IT-kostnader ikke innfris.

5 vanlige kostnadsfeller ved skytransformasjon

1. En "løft og flytt"-tilnærming

En mye brukt strategi når organisasjoner står overfor en skytransformasjon, er å kopiere eksisterende forhold til skyen. Man flytter ganske enkelt en applikasjon til skyen uten noen form for tilpasning - dette kalles "lift and shift". "Lift and shift" er sjelden å anbefale ved skytransformasjon, da denne tilnærmingen ikke utnytter fordelene med skyen. I stedet bør man modernisere løsningen basert på skyens forutsetninger, en såkalt "refactoring". En refaktorering innebærer ofte at man endrer eller til og med erstatter en applikasjon eller et system, og tilpasser den nåværende løsningen slik at den drar nytte av de innebygde fordelene som skyen kan gi, for eksempel dynamisk skalerbarhet, elastisitet, selvbetjeningskapasitet, målbarhet med mer. Ved å optimalisere og tilpasse ressursene dine basert på de nye forutsetningene som finnes i skyen, kan du dra nytte av skyens fordeler knyttet til fleksibilitet og effektivitet, samt redusere kostnadene.

2. Feil valg av arkitektur

Å velge riktig arkitektur for det nye skymiljøet er nøkkelen til å få transformasjonen til å skje. Riktig arkitektur er noe som bør vurderes på flere nivåer. For å maksimere verdien av en skytransformasjon bør du utnytte de tilgjengelige tjenestene og vite hvordan disse skal samhandle og hvilke av tjenestene som skal brukes. Dette krever en gjennomtenkt arkitektur for det spesifikke formålet. Se det som en arkitektur i arkitekturen.

Gjør man feil valg kan man ende med å stå i situasjoner der miljøet ikke oppfyller de kravene som er satt til for eksempel sikkerhet og skalerbarhet. Dersom man må gjøre endringer i etterkant kan det føre til høyere kostnader.

Mange ender også opp med å velge en arkitektur uten å ha tilstrekkelig kunnskap om sine behov, og tilbudet på markedet. Problemet med dette er at arkitekturen for skymiljøet risikerer å bli unødvendig dyr. Ofte finnes det andre løsninger du kan velge i stedet - uten at det går på bekostning av verken funksjonalitet eller ytelse. Dette krever imidlertid kompetanse - så få hjelp!

3. Ukritisk bruk av Enterprise-versjoner

Mange organisasjoner unnlater å vurdere organisasjonens behov nøye i forhold til hvilke ressurser de trenger i skyen. Med lite kunnskap om sine behov går mange organisasjoner i stedet for "høyt på strå" og velger tilfeldig såkalte "enterprise"-versjoner av ulike skytjenester - når en standardversjon av den samme tjenesten kunne ha vært tilstrekkelig. Det kan være fristende å anta at det alltid er best å velge den mest omfattende versjonen, men det kan føre til unødvendig høye kostnader. Vurder nøye om standardversjoner kan oppfylle kravene dine før du velger en enterprise-versjon.

4. Ukontrollert kapasitetsplanlegging

For mange organisasjoner er det utfordrende å forutsi virksomhetens kapasitetsbehov. Det er rett og slett vanskelig å anslå kapasitetsbehovet og hvordan det vil endre seg over tid. Kapasitetsbehovet kan være konstant for noen organisasjoner, lineært for andre, eksponentielt for en tredje og sesongavhengig for en fjerde. Alle disse scenariene kan føre til over- eller underdekning av ressurser. For å unngå unødvendige kostnader er det avgjørende å gjøre grunnleggende estimater og få på plass nøyaktig overvåking som oppdager endringer i kapasitetsbehovet tidlig og dermed skalerer opp/ned kapasiteten etter behov.

5. Mangel på riktig kompetanse

Overgangen til nettskyen øker kompleksiteten i IT-leveransen og krever dermed ny kompetanse. Mangel på riktig kompetanse i skytransformasjonsprosjekter fører ofte til ineffektivitet, feil valg og økte kostnader. Planlegg for nødvendig kompetanse i transformasjonen og involver kvalifiserte ressurser tidlig i prosessen. Bruk konsulenter eller ansett ressurser med kompetanse innen sikkerhet, arkitektur og skyteknologi for å unngå unødvendige kostnader og sikre en smidig overgang.

 

Vil du ha eksperthjelp til å skape de rette forutsetningene for skytransformasjonen? Hos Accelerate at Iver har vi konsulenter med den rette spisskompetansen til å dekke alle behovene organisasjoner har for å gjennomføre en skytransformasjon. Med teknisk kunnskap og erfaring fra mange lignende prosjekter hjelper vi din organisasjon med å lykkes. Les mer om Accelerate at Iver eller ta kontakt via skjemaet nedenfor.

Koder: Cloud Accelerate at Iver
Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.