Informasjon til kundene våre i forbindelse med koronaviruset

Vi har iverksatt flere forebyggende tiltak for å sikre løpende drift, ivareta medarbeidernes helse og bidra til å redusere spredningen av viruset.

Ivers prioriteringer
Det som har høyeste prioritet hos Iver, er å ta vare på medarbeidernes helse samt sikre løpende drift og leveranser av våre funksjoner og tjenester.

Beredskapsgruppe
Vi har siden februar hatt en egen beredskapsgruppe som jobber med å sikre at vi gjør riktige ting på riktig måte for å begrense spredningen av viruset blant medarbeiderne våre og i samfunnet, samt konsekvensene det vil ha. Gruppen har det overordnede ansvaret for å følge med på samfunnsutviklingen. Den har dessuten ansvaret for alle forebyggende tiltak og initiativer vi kan iverksette for å sikre leveranser til kunder. Beredskapsgruppen består av representanter fra regioner/land der vi har virksomhet, og ledelsen i den respektive regionen har ansvar for å sette beredskapsgruppens beslutninger ut i livet.

Kontinuitetsplaner og kundeleveranser
Formålet med Ivers kontinuitets- og tilgjengelighetsplanlegging er å redusere risikoen vi tar i den operative virksomheten, både ved å sikre at vi jobber aktivt med risikohåndtering og skadeforebyggende tiltak, og ved at vi håndterer eventuelle kriser effektivt og begrenser skaden som oppstår. Samtlige regioner og driftssteder innenfor Iver har tilpassede kontinuitetsplaner som er utarbeidet for å håndtere belastninger som f.eks. spredning av koronaviruset blant Ivers medarbeidere kan medføre. Kundespesifikke tjenester håndteres innenfor den aktuelle kontinuitetsplanen for å garantere tilgjengeligheten av berørte tjenester. Vi oppdaterer risikoanalysene våre kontinuerlig og sørger daglig for å oppdatere planene for bemanning av datasenter, servicedesk-funksjoner, plattformer og leveranser.

Nye retningslinjer for medarbeiderne våre
Konsekvensene av pandemien og spredningen av viruset har påvirket måten vi driver virksomheten vår på. Mange av Ivers medarbeidere jobber nå hjemmefra. Vi har innført helt nye retningslinjer for reiser og møter, både internt i Iver og med kunder og andre interessenter.

Vi møter gjerne kundene våre – digitalt
Selvfølgelig vil vi i størst mulig grad møte kundene våre, men vi gjør det digitalt.

Oppdatert informasjon
Iver vil kontinuerlig informere kunder og øvrige interessenter om hvordan spredning av koronaviruset kan påvirke Ivers leveranser. Dialogen med kunder vil foregå på ulike måter, men vi prioriterer personlig dialog mellom kunden og kundens primære kontaktperson.

Kontakt Iver
I krevende tider som disse må vi samarbeide og iverksette tiltak for å begrense spredningen av viruset, slik at det får minst mulig konsekvenser for våre medarbeidere og samfunnet generelt. Vi forstår at du er bekymret for hvordan en eventuell virusspredning vil påvirke Ivers tjenesteleveranser til deg som kunde. Som alltid kan du gjerne kontakte oss om dette eller andre spørsmål.