Vårt ansattløfte

Vi har et løfte til både våre ansatte og til våre kunder. Vi lover at vi alltid vil være Beside you, Behind you & Before you.

Med dette mener vi at vi skal stå ved din side, vi skal støtte deg og vi skal være i front. Sammen skal vi skape verdifull endring og vekst.

 

Beside You

Hos Iver er vi inkluderende og opptatt av genuint samarbeid. Det innebærer at vi jobber for å nå felles mål, og at vi alltid støtter og hjelper hverandre. Vi verdsetter hverandres kunnskap og ferdigheter og ser på ulikheter som styrker. Vi setter pris på deg som du er! Vi er alle forskjellige og mangfold gjør oss både sterkere og smartere.


Behind you

Verden er i endring, og for at vi skal være relevante og levere løsninger til våre kunder for fremtiden, trenger vi også å utvikle oss. Vi ønsker en kultur der vi har fokus på kompetanseheving og karriereutvikling. Hos oss kan du ta sertifiseringer og kurs som passer deg, i den retning du ønsker å gå: Enten om du vil spesialisere deg i dybden, flytte deg sidelengs eller oppover i verdikjeden.


Before you

Ved å bli med Iver videre på reisen, blir du en del av et ambisiøst og innovativt selskap. Det innebærer at vi som individer har en felles ambisjon om å vokse, og at vi iblant må utfordre oss selv for å nå nye høyder. Vi ønsker engasjerte ansatte som er til inspirasjon for andre kollegaer og for kundene. Hos oss er det lov med store ambisjoner. Iver er her for deg, slik at du kan nå dine mål.