Din reise og din stemme hos Iver

My Journey – din reise hos Iver

Iver skal alltid være i bevegelse og utvikling – på vei fremover, i riktig retning. Det gjelder også for våre medarbeidere. «My Journey» er en kontinuerlig prosess som går ut på at hver og en medarbeider har sin egen reise innad i Iver, både når det gjelder profesjonell og personlig utvikling.

I starten av hvert år setter man, sammen med sin leder, opp ønskede mål og en aktivitetsplan for å nå målene. De personlige utviklingsmålene settes så i sammenheng med Ivers forretningsstrategi og kundens behov. Oppfølgingsmøter gjennomføres hvert kvartal der man sammen med sin leder ser på progresjon og status, før man i slutten av året tar en oppsummering og en samlet vurdering.

Målet med «My Journey» er å skape engasjerte medarbeidere med relevant kompetanse, ha en tydelig kobling mellom individuelle mål og Ivers forretningsstrategi, og bygge kapasitet for fremtiden gjennom å utvikle våre medarbeidere både personlig og profesjonelt.

 

My voice – din stemme teller

Hos Iver er alle stemmer viktige! Vi ønsker en arbeidsplass der våre medarbeidere trives og der det er rom for å melde ifra om hva som er bra og hva som ikke fungerer så godt. Vi oppfordrer alle til å være åpne og ta opp ting når de oppstår. I tillegg har vi en anonym kvartalsvis medarbeiderundersøkelse vi kaller «My voice».

Å dele tanker og synspunkt er en mulighet for alle i Iver til å være med å bidra til Iver sin utvikling. Gjennom «My voice» tar vi pulsen på organisasjonen og svarene sammenstilles og benyttes til å beholde det som er bra og forbedre de områdene som kan bli bedre. «My voice» legger grunnlaget for Iver sitt arbeid med å skape en arbeidsplass der vi trives, har høyt engasjement og en sterk lagånd.