Møt Mari!

Mari Ahlenius, Architects & SME, Digital Workplace - Team Manager

play_arrow

Mari Ahlenius begynte å jobbe som tekniker da Windows 95 var splitter nytt og disketter var uunnværlige. I dag er hun Team Manager for en gruppe arkitekter og teknologieksperter innen Digital Workplace i Iver.

Hva jobber du med i dag? / Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?
Jeg leder et fantastisk team av arkitekter og teknologieksperter innen Digital Workplace. Teamet består av tjenesteeiere, arkitekter og eksperter med ulik bakgrunn. 

En typisk arbeidsdag for meg innebærer å jobbe 1:1 med medarbeiderne mine. Sammen diskuterer vi status, utveksler informasjon og hjelper ved behov til med å komme videre i arbeidet.

I løpet av dagen diskuterer jeg og en kollega nye prosjekter som trenger arkitekter til forundersøkelser. Så planlegger vi hvordan vi skal hjelpe kundene våre med overgangen fra eldre tjenester og plattformer til nye. Sammen med tjenesteeierne planlegger vi opplæring i tjenestene våre for Operations. Om ettermiddagen har jeg et møte med Portfolio om tjenesteutvikling. Vi snakker om foredling, nye ideer og hvordan jeg kan bidra internt.

Hva er din kompetansebakgrunn?

Jeg har jobbet med IT i hele mitt voksne liv. Da jeg begynte å jobbe som tekniker, var Windows 95 splitter nytt og disketter uunnværlige.

Hva motiverer deg på jobb?

Teamet mitt motiverer meg hver eneste dag. Jeg får energi fra menneskene jeg jobber med. Jeg motiveres av å få bidra til å forandre og forbedre, og av å finne løsninger på ulike problemer. Jeg har verdens beste kollegaer og blir motivert av at vi lykkes som team.

Som leder, hva ser du på som din viktigste oppgave for å få medarbeiderne dine til å trives og lykkes i sine roller?

Min viktigste oppgave er å gi medarbeiderne mine mål og mening med arbeidet hos Iver. Jobben min er å støtte og hjelpe dem videre.

Hvorfor er Iver en god arbeidsplass?

Vi er et stort selskap, men små nok til at jeg kan være med og påvirke. Menneskene, kompetansen og viljen her er enestående! Jeg lærer noe nytt hver eneste dag.

Hva er det beste ved rollen din?

Ansvaret for å lede teamet og se at medarbeiderne utvikler seg og opplever fremgang.