Møt Johanne!

Personvernrådgiver

play_arrow

Johanne Hafnor startet i Accelerate at Iver (tidligere Aztek) i august 2022 og hun jobber som personvernrådgiver for Accelerate at Iver sine kunder. I det konsulentoppdraget hun er engasjert i nå bistår hun kunden med å etterleve regelverk og standarder knyttet til personvern og informasjonssikkerhet.


Hos Accelerate at Iver har jeg gode kolleger jeg kan sparre med faglig.

Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?
En hverdag for meg består i deltakelse i prosjekt der vi f.eks. skal utvikle en løsning selv, og da bistår jeg med rådgivning til utviklere og andre prosjektdeltakere for å sørge for innebygget personvern i løsningen. I andre prosjekter bistår jeg med rådgivning i valg av leverandør og utarbeider databehandleravtaler. I enkelte tilfeller er det behov for å gjøre en personvernkonsekvensvurdering og da er jeg den som koordinerer dette arbeidet. Mesteparten av tiden min går nok til å svare ut generelle spørsmål fra ansatte og ledere hos kunden. 

Jeg utfører også kontroller for å sørge for at vi er i tråd med personvernforordningen og særlovgivning som kunden er underlagt. Innimellom skjer det også avvik, i form av brudd på personopplysningssikkerheten, og da er jeg kontaktperson som håndterer dette internt og eventuelt varsler videre til tilsynsmyndighet. 

Hvordan kunder trives du best med?
Det er vanskelig å svare på da jeg har bare vært hos to ulike kunder til nå. Den ene er offentlig og den andre privat, men innenfor samme sektor. Jeg trives hos begge på tross av ganske ulike oppdrag, da det ene oppdraget var veldig spisset med klart formål mens det andre er mer løpende personvernrådgivning. 

Hvorfor trives du i Accelerate at Iver?
Først og fremst trives jeg i Accelerate at Iver fordi jeg har fått spennende oppdrag i tiden jeg har vært her. Fordelen med å være konsulent i Accelerate at Iver er at jeg har gode kolleger jeg kan sparre med faglig. Jeg liker også at vi er passe store og at vi ikke er en homogen gruppe, men består av personer med ulik bakgrunn og kunnskap.

Kan du fortelle litt om din karrierevei? 
Etter noen år hos en driftsleverandør der jeg jobbet som prosesskontroller med hovedvekt på incident- og problemprosessen startet jeg i 2016 som personvernrådgiver i et direktorat. Jeg har studert forvaltningsinformatikk og ønsket å jobbe mer med fag relevant for utdannelsen. Det var en tidligere kollega i direktoratet som overtalte meg til å starte i Accelerate at Iver (tidligere Aztek) våren 2022, og jeg angrer ikke et sekund på det. 

Hva drømmer du om å gjøre om 5 år? 
Forhåpentligvis ligner livet mitt om 5 år på slik jeg har det i dag. Jeg har en utfordrende, men også komfortabel jobb. Det innebærer at jeg er trygg på min fagkunnskap slik at jeg føler jeg bistår kunden effektivt, men også at jeg blir utfordret og har mulighet til å fordype meg i nye problemstillinger. Forhåpentligvis har jeg også jobbet med personvern i ulike sektorer innen den tid. Jeg har hittil bare erfaring innenfor helsesektoren. 

Når du ikke er på jobb, hva liker du å gjøre da? 
Aller helst liker jeg å reise! Men tiden min utenom jobb går til hverdagslige ting som tur med hund og å være med familien. De beste ukene er om jeg får til noen treningsøkter og vært med venner over en middag eller fredagspils.