Møt Jan-Einar!

Senior rådgiver

play_arrow

Jan-Einar Eriksen er senior rådgiver med spesialfelt innen kontinuerlig endring og organisatorisk smidighet. Hans kompetanse er knyttet til den forretningsmessige siden av organisasjoners verdiskapning, men han har bred erfaring fra teknologidomenet. 

Jan-Einar liker best å jobbe i prosjekter der man lykkes med å skape høy energi og høyt engasjement blant de ansatte gjennom tydelighet knyttet til ambisjoner om kontinuerlig forbedring. De beste prosjektene er der det er tydelige ledere med et ønske om å skape bedre flyt i sin verdiskapning, og som liker en datadrevet tilnærming for å identifisere potensielle forbedringsområder.

Jeg er tilhenger av evolusjon fremfor revolusjon
når det gjelder endring.

Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg? 
Akkurat nå er jeg engasjert av et offentlig direktorat sammen med to av mine kollegaer. Der bistår vi med å forbedre arkitekturstyring og digitalisering. Samtidig jobber jeg en del med forretningsutvikling her i Aztek og vi har lansert et konsept vi kaller «Chasing Agility». Dette er en metodisk tilnærming for å jobbe med organisatorisk smidighet. Gjennom gode samtaler og datainnsamling analyserer vi oss frem til områder med potensiale for forbedring, også bistår vi med en metode for å lykkes bedre med forbedringsarbeidet. Dette er et fagområde i stadig utvikling, og vi jobber med kontinuerlig forbedring av dette konseptet. 

Jeg prioriterer alltid tiden min til rådgivningsoppdrag for våre kunder.
Ofte dreier min rådgivning seg om å støtte ledere og organisasjoner
med å gjennomføre endringer og kontinuerlig forbedring. 

I tillegg bidrar jeg en del med kompetanseutvikling hos mine kollegaer. Jeg er sertifisert trener innenfor en rekke av fagområdene i Scaled Agile Framework. Jeg synes dette rammeverket er svært nyttig for alle organisasjoner som ønsker å bli mer smidig. Vi jobber systematisk med å utvikle egen kompetanse innenfor områder vi ser vi kan bidra positivt med hos våre kunder. Samtidig ser vi at det også forsterker vår totale kompetanseprofil i forhold til konseptet «Chasing Agility». 

Hvorfor trives du i Accelerate at Iver? 
Jeg har jobbet mange år i store organisasjoner, og valgte å begynne i Accelerate at Iver (tidligere Aztek) fordi det er en mindre og flatere organisert bedrift. Jeg liker at det er kortere avstand mellom topp og bunn i organisasjonen, og at selskapets agenda og strategi er tydelig, synlig og at alle ansatte kan bidra med å utvikle selskapet. Jeg liker at alle ansatte i Accelerate at Iver kan bidrar med flere viktige dimensjoner enn bare den forretningsmessige.

Jeg liker godt er at man gis muligheten til å
bli den beste versjonen av seg selv.

Man får jobbe med det man liker, og man gis gode muligheter til å planlegge og utvikle sin kompetanse. Jeg synes det er spennende å jobbe i Accelerate at Iver, da jeg ser en mulighet til å starte dialog med våre eksisterende kunder i en dimensjon som ligger et stykke nærmere deres forretning enn bare teknologien. Accelerate at Iver har mange gode kunderelasjoner, og jeg tror vi har en mulighet til ytterligere å forsterke disse relasjonene ved å bidra aktivt sammen med dem for å forbedre smidigheten i deres verdiskapning.

Hva motiverer deg på jobb? 
Gode kolleger, felles ambisjoner og ønske om å skape noe sammen. Jeg liker også veldig godt når jeg kan møte kunder og/eller kolleger som ser glede i å diskutere og reflektere rundt ting jeg er opptatt av. Jeg blir også veldig motivert når man har anledning til å prate om helt andre ting enn det vi jobber med i det daglige. 

Kan du fortelle litt om din karrierevei? 
Jeg startet min karriere med å selge kopipapir. Jeg jobbet i mange år med salg, salgsledelse og etter hvert mer over til produktledelse og markedsledelse. Den første store tingen som jeg fant enormt stor glede i var å være med på et paradigmeskifte for teknologien i det markedet jeg jobbet, og jeg fant stor glede i å være ansvarlig for å innføre ny teknologi, sørge for å endre kompetansen hos de som jobbet i dette markedet og hos våre kunder. Det var etter dette at jeg erkjente min interesse for å bidra med endring og at min erfaring kunne bistå andre med å lykkes med endringer. Siden da har jeg i en eller annen form jobbet med rådgivning, enten i form av prosjektledelse, endringsledelse eller ledelse. Jeg har vært heldig og fått jobbet med alt fra store komplekse prosjekter, mulighetsanalyser og konseptutredninger til kontinuerlig og systematisk endring av prosesser og måter å jobbe på. Jeg liker å bruke min kompetanse til å skape økt energi for å nå felles mål. 

Hvilke ambisjoner har du for egen arbeidskarriere? 
Dette er jo et spørsmål man kanskje ikke skal spørre «en mann som pusher 60»! 😊 Jeg håper at jeg kan være med å bygge et spennende konsulentselskap her i Accelerate at Iver. Jeg liker å tro at jeg kan være med på en spennende å reise, og sammen med alle de andre i selskapet klare å posisjonere oss som en spennende samarbeidspartner som bidrar med å gjøre deres organisasjoner bedre. Mine personlige ambisjoner er at jeg klarer å kontinuerlig utvikle min egen kompetanse slik at jeg er relevant for våre kunder.

Hva liker du å gjøre på fritiden? 
Her er jeg nok kjedelig tradisjonell. Familie tar mye av tiden, men jeg liker godt å være i sosiale settinger med gode venner. Særlig på sene varme sommerkvelder. Dog, det jeg gjerne skulle gjort mer av er å bruke mer tid ute i naturen, både på dagtid og i form av overnattinger. Jeg finner stor glede i det når jeg klarer å prioritere det.