Møt Inge

Inge Wagle, Senior Cloud Architect

play_arrow

Inge Wagle jobber som Senior Cloud Architect i Iver. Han er en del av Cloud-teamet hvor de hovedsakelig jobber med prosesser i forhold til skyreisen ute hos kunder, med fokus på teknologi og forretningsstrategi.

Hvor lenge har du jobbet i Iver og hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?
Jeg startet i Iver i juni 2021. Hos Iver kan man vel si at hver uke kan være veldig ulik den andre. Litt av grunnen til dette er at «Cloud teamet» som jeg er en del av, får kontinuerlig «kundehenvendelser» som omfavner de fleste prosessene i en «skyreise», med fokus på forretning- og teknologistrategi. Disse prosessene er nødvendige for at kundene våre skal lykkes i skyreisen.

Hvordan prosjekter trives du best med?
Prosjektene jeg jobber med i det daglige kan som sagt være av veldig ulik art, men jeg trives best når jeg har mulighet til å ha en tett kundedialog, samt være aktiv deltaker fra start til slutt.

Eksempler på prosjekter, er ofte ulike Cloud Assements som gir både kunden og oss en god forståelse på hvor kunden står når man skal starte sin skyreise.

Det jeg synes er spennende er å ha muligheten til å påvirke, både når det gjelder forretning og teknologivalg.

Hvorfor trives du i Iver?
Iver er i startgropen når det gjelder satsningen på Cloud. Fra mitt ståsted så ser jeg det som utrolig spennende å være med på denne reisen. Jeg har muligheten til å påvirke og være en bidragsyter på denne reisen.

Kan du fortelle litt om din karriereutvikling?
Jeg har jo vært så heldig å ha hatt muligheten til å jobbe både i små og store globale selskaper. Det har gitt meg muligheten til å jobbe med mange ulike teknologier og mennesker opp igjennom årene, som igjen har sørget for en relativt god forståelse på hvor markedet beveger seg og hvorfor.

Det som motiverer meg mest er spennende prosjekter, samhold og gode kollegaer.

Hva drømmer du om å gjøre om 5 år?
5 år er jo lenge til, men i korte trekk; bygge videre på min skykompetanse og kanskje spesialisere meg innenfor visse områder i enda større grad. Sikkerhet er nok et av de områdene jeg også synes er spennende. Samtidig kan jeg kanskje tenke meg å gå tilbake til en lederrolle på sikt, noe jeg har erfaring med fra tidligere.

Hva liker du å gjøre på fritiden?
Som person, så er jeg «relativt aktiv» på fritiden min. Jeg elsker å sporte, og da går det som regel i sykling, rulleski og tennis. Utover sport, så er det klassiske svaret «reising». Elsker å reise og har da spesielt en forkjærlighet til Hellas, da jeg er så heldig og har et lite krypinn der som jeg prøver å besøke så ofte jeg kan. Når man blir lei av Hellas, så prøver jeg å reise til litt mer eksotiske steder som kanskje ikke er helt «mainstream» for de fleste.