Møt Fredrik!

Fredrik Warfvinge, Tech Lead

play_arrow

Fredrik Warfvinge jobber som Tech Lead og DevOps Engineer hos Accelerate at Iver. I rollen er det stort fokus på å hjelpe kunder med automatisering, sikkerhet og etterlevelse av regelverk.

«Det beste med å være konsulent er muligheten til å jobbe med mange ulike teknologier og konstant lære nye ting. Det er også givende å fokusere på å skape verdi, både for oss selv, men fremfor alt for våre kunder. Arbeidet består ofte i å konvertere en kundes tanker til en reell løsning som gjør at de kan akselerere og bli raskere i leveransen.»

Arbeidsdagen til Fredrik starter ofte med forberedelser til en daglig stand-up, før han fokuserer på å håndtere sakene han har blitt tildelt, samt eventuelle mer presserende problemer som må løses. Dagene har en tendens til å være veldig varierte.

«Jeg liker å ha mange jern i ilden, og ha mange baller i luften. Jeg trives best med de prosjektene der jeg kan benytte min kunnskap til å løse det kundens utfordringer og ønsker, i stedet for å jobbe generelt med IT. Jeg foretrekker å jobbe med kunder som ønsker å absorbere kunnskap og utvikle seg, fremfor de som ønsker å outsource interne behov. Førstnevnte har en tendens til å føre til mer utfordrende prosjekter og løsninger.»

Fredrik har en bred og variert bakgrunn, noe han mener har gitt ham en styrke da han enkelt kan omsette forretningsutfordringer til tekniske løsninger.

«Jeg brenner for sikkerhet og automatisering og har sertifisert meg i alle HashiCorps sertifiseringsløp. I mitt arbeid med kunder er jeg av den oppfatning at hvis man må gjøre noe mer enn én gang, er det generelt verdt å tenke på å automatisere det.»

Det som motiverer Fredrik i arbeidet som konsulent er at han hele tiden utfordres til å lære nye ting og inspirere andre gjennom kunnskapsdeling.

Som en del av et team kan jeg også stole på at kollegene mine har kompetanse som utfyller meg, og at vi ved å jobbe sammen kan tilby våre kunder større verdi i stedet for å jobbe hver for oss.