Offentlig sektor

Demografiske endringer, behandling av sensitive personopplysninger og strenge lovpålagte krav er vanlige utfordringer for virksomheter i offentlig sektor. Med digitalisering og skytjenester åpner det seg helt nye muligheter for å modernisere og effektivisere.

Vi viser vei gjennom et komplekst skylandskap

Ved å velge riktig skyplattform kan du gi innbyggere og næringsdrivende den servicegraden de forventer, samtidig som du kan stole på at opplysningene er trygge og håndteres i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

64 %

av virksomhetene i offentlig sektor investerer i overgang til skytjenester.

78%

av virksomhetene i offentlig sektor har satt i gang prosjekter for å digitalisere manuelle prosesser.

54%

av virksomhetene i offentlig sektor har prioritert cybersikkerhet som investeringsområde i 2021.

Kilde: Radar Ecosystem

Vi viser vei gjennom et komplekst skylandskap

Ved å velge riktig skyplattform kan du gi innbyggere og næringsdrivende den servicegraden de forventer, samtidig som du kan stole på at opplysningene er trygge og håndteres i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

Digital innovasjon der ambisjoner blir til virkelighet

Vår dedikerte konsulentvirksomhet med over 300 digitaliserings- og innovasjonseksperter hjelper deg med å få maksimalt utbytte av digital transformasjon – fra strategi, skytransformasjon og cybersikkerhet, hele veien til brukeropplevelse og datadrevet innovasjon.

Skytjenester for offentlig sektor

Ivers skytilbud til offentlig sektor oppfyller kravene til datalagring og regeletterlevelse. Med en moderne skyplattform kan virksomheten øke endringstakten, modernisere og ta steget inn i fremtiden.

Øk effektiviteten med smarte arbeidsplassløsninger

I virksomheter der medarbeidere, elever, arbeidslag eller skift deler på arbeidsplassene, stilles det strenge krav til funksjonalitet og tilgjengelighet. Våre arbeidsplasstjenester fremmer moderne arbeidsmåter og tilfredsstiller kravene til mobilitet, produktivitet og sikkerhet.

Administrer brukerkontoer og tilgang til systemer

Offentlige virksomheter har ofte flere tusen ansatte og enda flere digitale identiteter. Med moderne tjenester for identitets- og tilgangshåndtering (IAM) får du enestående kontroll over og enkel administrasjon av brukernes digitale identiteter og rettigheter.

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.