Informations- och cybersäkerhet

Vårt erbjudande

Vårt erbjudande

Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar och tjänster inom området informations- och cybersäkerhet för att skydda dina affärskritiska system mot såväl interna som externa hot.

Vi har lång erfarenhet av att designa och leverera lösningar till särskilt utsatta branscher med mycket höga krav på säkerhet, så som bank, finans och försäkring. Utifrån dina säkerhetskrav och aktuell hotbild tar vi fram rätt lösning avseende teknik, personal, fysiska utrymmen och processer.

Informations- och cybersäkerhet

Hybrida molntjänster, systemdrift och avancerade säkerhetstjänster för verksamheter med särskilda krav på informationssäkerhet

 • Drift av högsäkerhetssystem

  Drift av system med särskilt höga krav på säkerhet avseende teknik, personal och fysiska utrymmen.

 • Efterlevnad

  Processtyrd hantering för efterlevnad av dina interna och externa säkerhetskrav.

 • Loggning och spårbarhet

  Korrelering, övervakning och säker förvaring av säkerhetsrelaterade händelser.

 • Sårbarhetsanalys

  Sårbarhetscanning och penetrationstest med efterföljande analys och rekommendation.

 • Intrångsskydd

  Heltäckande skydd för interna och externa system och applikationer, med stöd för automatisk detektering och blockering.

 • SOC 24/7/365

  Aktiv bemanning dygnet runt för övervakning och hantering av säkerhetsrelaterade händelser.

 • Säker arbetsplats

  Heltäckande lösning för en säker arbetsplats oberoende av var dina klienter och användare befinner sig.

 • Iver Compliant Cloud

  Geografiskt redundant, högpresterande och skalbar infrastrukturplattform med regelefterlevnad inom exempelvis PCI-DSS.

Kontakta våra experter

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa IT-lösningen för din verksamhet. Vi ger oss inte förrän du är mer än nöjd. Hör av dig, så lovar vi att svara bums.

Kontakta oss