Drift av högrisksystem

För dig som verkar inom en bransch eller har en samhällskritisk verksamhet med särskilda krav på informationssäkerhet och regelefterlevnad erbjuder vi säker drift av högrisksystem. Tjänsterna levereras från våra datahallar i Sverige, Norge och Europa och ger maximal redundans i geografiskt separerade driftmiljöer.

Den höga förändringstakten inom den digitala världen gör att det som ansågs vara säkert igår inte nödvändigtvis är det idag. Med den digitala transformationen följer en ny hotbild med ökad förekomst av avancerad cyberbrottslighet och risk för attacker.  

För att uppnå ett fullgott skydd måste du ha koll på betydligt mer än traditionella tjänster som antivirus och brandväggar. En modern lösning måste se till hela verksamheten och omfatta såväl den fysiska miljön och tillhörande tjänster, som regelefterlevnad och bakgrundskontroll av personal.  

Vårt erbjudande inom kritisk system- och applikationsdrift är brett och omfattar allt från privat och publik infrastruktur som kod, till PKI-infrastruktur, automatisk säkerhetsgranskning av kod och SOC-tjänster. Tjänsterna levereras från våra datahallar i Sverige, Norge och Europa och ger maximal redundans i geografiskt separerade driftmiljöer som är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 20000, 27001 och PCI DSS.

Med stor förståelse för din verksamhet guidar våra dedikerade team och erfarna experter dig genom ett IT-landskap och en hotbild som ständigt förändras. Med våra lösningar får du en plattform som uppfyller höga krav på informationssäkerhet och regelefterlevnad.

Huvudsakliga fördelar

 • Hög säkerhet

  Våra tjänster är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 20000 och 27001 och uppfyller branschspecifika standarder som PCI DSS.

 • Flexibelt och skalbart

  En lösning som är anpassad efter din verksamhets krav på informationssäkerhet och regelefterlevnad. 

 • En plattform för din innovation

  En kraftfull plattform för infrastruktur som kod, CI/CD-verktyg och integrationer, samt automatiserade drift- och säkerhetstjänster. 

 • En proaktiv partner 

  Våra kunddedikerade team och erfarna experter ser till att du alltid har den bästa lösningen för din verksamhet, idag och imorgon.

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.