Applikationstjänster

Vårt erbjudande

Vårt erbjudande

Vi tillhandahåller tjänster inom systemutveckling, systemintegration och systemförvaltning. Utifrån mångårig erfarenhet av att designa, utveckla och förvalta system och applikationer hjälper vi dig att utveckla långsiktiga digitala lösningar och processer som effektiviserar er verksamhet.

Applikationstjänster

Modernisering, integration och utveckling av dina applikationer

 • Systemutveckling

  Utveckling av system och applikationer, från analys till färdig produkt.

 • Systemintegration

  Förädling av digitala processer och informationsflöden genom integration av system.

 • Applikationsförvaltning

  Underhåll och vidareutveckling av dina system och applikationer i en kvalitetssäkrad livscykel.

 • Digitala processer

  Analys, design och digitalisering av dina verksamhetsprocesser.

 • Quality Assurance (QA)

  Säkerställer att din produkt möter kraven och kvaliteten som förväntas av så väl din verksamhet som dina kunder.

 • Applikationsmodernisering

  Omstrukturering av dina applikationer för att möta dina aktuella verksamhetsbehov avseende så väl funktionalitet som teknik.

 • Infor M3

  Hantering av verksamhetsprocesser, anpassningar, dokument och integrationer runt affärssystemet M3.

Kontakta våra experter

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa IT-lösningen för din verksamhet. Vi ger oss inte förrän du är mer än nöjd. Hör av dig, så lovar vi att svara bums.

Kontakta oss