Hur blir vi fler kvinnor på Iver?

5 april 2020 / Artikel

Om vi på Iver ska fortsätta vår tillväxtresa är det helt avgörande att vi lyckas attrahera och behålla de bästa medarbetarna – oavsett kön, bakgrund eller identitet. En av våra utmaningar är alla talanger vi missar genom att inte attrahera tillräckligt många kvinnor till Iver, en utmaning vi delar med många av våra branschkollegor. Vi har pratat med Madeleine Lindbergh, Manager Project and Tech, och Adelina Andersson, Talent Acquisition Manager, om hur Iver är som arbetsplats och vad vi kan göra för att attrahera fler kvinnor till oss.

Madeleine Lindbergh:

Hur kommer det sig att du började arbeta på Iver och vad är bra med Iver som arbetsplats?
– Det var resan, Ivers pågående resa, som gjorde att jag blev intresserad och hoppade på. Vi är ett stort bolag men fortfarande under uppbyggnad vilket gör att jag är med och påverkar i stort och smått varje dag. Vad ser du för utmaningar med att arbeta på Iver? – Eftersom Iver är sprunget ur flera andra bolag finns det olika företagskulturer och arv som behöver komma samman och förändring är alltid en utmaning. Jag är övertygad om att det kommer bli bra.

En annan utmaning är att Iver verkar inom en mansdominerad bransch vilket gör att vi har en betydligt lägre andel kvinnliga medarbetare. Hur ser du på din personliga utveckling och karriär på Iver?
– För mig har det senaste året varit väldigt spännande. Min IT-kompetens och förståelsen för vårt erbjudande har utvecklats starkt men jag har också tagit stora steg inom ledarskap. Karriärmässigt har jag gått från att vara ledare för en mindre grupp till att leda en helt ny avdelning på vårt kontor i Stockholm. Dessutom är jag med i en regional ledningsgrupp.

Vad tror du behövs för att få fler kvinnor med IT-kompetens att välja oss som framtida arbetsgivare?
– Vi kan bli bättre på att visa att det finns kvinnor inom såväl tekniksidan som inom andra områden på Iver. Jag tror detta är viktigt. Kvinnor som söker sig till IT-branschen väljer lättare en arbetsplats där det finns en jämnare könsbalans.

Adelina Andersson

Varför är det viktigt att få fler kvinnor att arbeta på Iver?
– För att vi ska vara en relevant leverantör, med bäst och mest talang hos våra medarbetare, är det viktigt att vi arbetar aktivt för en jämnare könsfördelning i alla våra team och på alla nivåer. En jämnare könsbalans breddar inte bara rekryteringsbasen utan förbättrar arbetsplatskulturen och hjälper oss att växa.

Hur arbetar Iver med jämställdhet och vilka aktiviteter görs för att fler kvinnor ska söka jobb på Iver?
– Att vi säkerställer att vi har en inkluderande rekryteringsprocess är en viktig del. I det arbetet ingår bland annat att se över hur våra rekryteringsannonser ser ut, både utseendemässigt och hur vi uttrycker oss, men också hur vi arbetar kompetensbaserat i vår urvalsprocess. Vi ska också tänka till runt vilka plattformar vi låter våra rekryteringsannonser synas på. Om rekryteringsprocessen är en viktig del är förstås vårt interna arbete med en icke-diskriminerande och inkluderande kultur också superviktigt. Rent allmänt så har alla företag i IT-branschen ett gemensamt ansvar att jämna ut könsbalansen, särskilt på tekniksidan. Vi måste arbeta för att fler kvinnor ska välja vår bransch i sina framtida yrkesval. Detta kan vi göra genom att vi tidigt är ute på skolor och informerar om möjligheterna i vår bransch, att vi blir bättre på att erbjuda studiebesök, praktikplatser och sommarjobb.

Vilka mål skulle Iver kunna sätta kopplat till jämställdhet?
– Utifrån ett könsbalansperspektiv kommer vi sätta specifika mål för att öka andelen kvinnor i specifika team. Vi ska också titta på hur vi kan sätta relevanta mål för att attrahera andra underrepresenterade grupper till Iver.