Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av Ivers verksamhet. Sedan starten av Iver har koncernen arbetat med intressentdialoger och väsentlighetsanalyser med syfte att ta fram en ny gemensam hållbarhetsstrategi.

Intervjuer med kunder, styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare har tillsammans med en medarbetarenkät har utgjort grunden i arbetet. Resultatet av arbetet är en stark plattform med en tydlig riktning, ambition och väg framåt för hållbarhetsarbetet inom hela Iver. 

Fokusområden 
Ivers nya hållbarhetsstrategi fokuserar på nedanstående fyra områden: 

Ansvar och transparens 
Vi ska vara en schysst arbetsgivare och välja samarbetspartners som delar våra värderingar. Vi ska ha hög affärsetik och ta ansvar för vår påverkan på ekonomi, miljö och människor. 

Säkerhet och integritet 
Vi ska ta positionen som thought leader inom informationssäkerhet och kundintegritet. Våra kunder förväntar sig att våra tjänster är tillgängliga dygnets alla timmar, årets alla dagar och att vi hanterar deras informationstillgångar på ett tryggt och säkert sätt. Det är ett ansvar vi tar på stort allvar och arbetar därför strukturerat för att förebygga, identifiera och eliminera hot kopplat till informationssäkerhet. Vi vågar prata om de svåra frågorna kopplat till ökad digitalisering i samhället – informationssäkerhet och integritet 

Medarbetare och inkludering 
Vi ska bli ansedda som en av de bästa arbetsplatserna i branschen av alla, oavsett kön, bakgrund eller identitet och för att vi ska klara av att växa är det avgörande att vi lyckas attrahera och behålla de bästa medarbetarna. Vi fokuserar på att skapa en stark och inkluderande företagskultur med trevligt arbetsklimat, ökad gemenskap samt kompetens- och karriärutveckling i toppklass. 

Hållbara tjänster 
Våra tjänster ska ge mätbar miljönytta för våra kunder och ta dem närmare sina hållbarhetsmål. Genom energieffektivitet i toppklass och 100% förnybar energi ska våra tjänster bidra till att minska våra kunders miljöpåverkan.  

Stöd till samhället – Det digitala hoppet
Det finns en klyfta mellan dem som har tillgång till informationsteknologi och dem som inte har det. I Sverige talar vi ofta om den digitala klyftan mellan landsbygd och städer samt mellan unga och gamla. I ett globalt perspektiv finns ännu större klyftor. I snabbt växande utvecklingsländer kommer fattiga barn och ungdomar som står på fel sida av denna klyfta att få sämre förutsättningar att försörja sig och sina familjer och ta del av sina mänskliga rättigheter. Ivers sponsringsprojekt ”Det digitala hoppet” syftar till att ge fattiga barn och ungdomar i utvecklingsländer tillgång till modern informationsteknologi och kompetens att använda den genom att vi är huvudsponsor för tre skolor. Vårt första samarbete lanserade vi 2010 med English School of Mui Ne i Vietnam. Under 2011 inledde vi ett andra skolprojekt, denna gång HOPE-VTI i Kenya. Under 2014 utökade vi vårt program till att också omfatta en tredje skola, HOPE-VTI i Uganda.

Vad våra kunder säger

00/00
 • "Det som möjliggjort vår gemensamma framgång är vårt partnerskap. Vi ser inte Iver som en leverantör utan som en partner och del av vår IT-verksamhet."
  Läs mer Marcus Paulsson, IT-chef på Blomsterlandet
 • "Iver är väldigt lyhörda, kundnära och har en stark vilja att ge oss de lösningar som vi behöver för att vår verksamhet ska utvecklas."
  Läs mer Michael Quist, CIO på BRA
 • "Vi värdesätter att Iver förser oss med en stabil, säker och flexibel miljö som uppfyller våra krav över tid."
  Läs mer Niclas Ölander, IT-chef på SERNEKE
 • "Det är värdefullt att vi har ett serviceteam dedikerat till oss, våra användare ringer direkt till teamet som har full koll på oss som kund."
  Läs mer Anders Björklund, Infrastructure Operation Manager på Swegon
 • "Vi är mycket nöjda med servicedesk och upplever att Iver är just så proaktiva som vi hoppades. De lyssnar på oss och hjälper oss till nya tjänster när vi får behov."
  Läs mer Åsa Olsson, IT-chef på FAR
 • "Vi uppskattar verkligen den bra, öppna och proaktiva dialogen vi har med våra kontaktpersoner."
  Läs mer Magnus Sundberg, CIO på Pema

Kontakta våra experter

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa IT-lösningen för din verksamhet. Vi ger oss inte förrän du är mer än nöjd. Hör av dig, så lovar vi att svara bums.

Kontakt