Vulnerability Management

Kartlegg sårbarhetene i IT-miljøet, og vær proaktiv for å hindre innbrudd!

Identifiser og håndter sårbarheter i ditt IT-miljø slik at du ligger ett steg foran trusselaktørene. Gjennom strukturert og kontinuerlig skanning av IT-miljøet hjelper vi deg med å sikre miljøet før det skjer et angrep. Våre eksperter analyserer resultatet for å prioritere og agere raskt ved de mest kritiske sårbarhetene. Gjennom aktiv sårbarhetshåndtering sørger vi for at bedriften har best mulige forutsetninger for å stå imot en potensiell angriper. 

Vår Vulnerability Management Process:

 • Kontinuerlig skanning:

  Vi utfører regelmessig og omfattende sikkerhetsskanning av ditt IT-miljø for å oppdage sårbarheter.

 • Risikovurdering og prioritering:

  Våre eksperter analyserer de identifiserte sårbarhetene og vurderer hvordan de påvirker din virksomhet. Vi prioriterer tiltak for å håndtere de mest akutte truslene først.

Viktigste fordeler:

 • Proaktiv beskyttelse:

  Ved å håndtere sårbarheter før de utnyttes av trusselaktører, minimerer vi risikoen for angrep og datainnbrudd.

 • Optimalisert sikkerhet:

  Ved å kontinuerlig identifisere, prioritere og iverksette tiltak ved sårbarheter minimerer vi din eksponering. Det innebærer at virksomheten kan fokusere på vekst og innovasjon i stedet for å bekymre seg for potensielle trusler.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.