Managed Detection and Response

Oppdag angrep og trusler mot IT-miljøet i sanntid!

Evnen til å identifisere og agere ved avvik og trusler er en viktig forutsetning for god cyberbeskyttelse. Vi beskytter virksomheten ved å kombinere avansert sikkerhetsteknologi og systemer for kontinuerlig avdekking av trusler med erfarne analytikere ved vårt Security Operations Center (SOC). Ved å overvåke virksomhetens IT-miljø døgnet rundt kan vi raskt identifisere trusler, hindre angrep og minimere skadene når det oppstår en sikkerhetshendelse. 

Managed Detection & Response

 • Overvåking 24/7/365:

  Vi overvåker ditt IT-miljø hele døgnet, året rundt, slik at vi raskt kan identifisere potensielle trusler.

 • Avansert trusselanalyse:

  Våre eksperter analyserer alle hendelser grundig for å kunne skille mellom reelle trusler og falske alarmer.

 • Rask respons ved cybertrusler:

  Hvis det oppdages trusler, iverksetter vi umiddelbare tiltak for å stoppe angrepet og minimere skadene.

Viktigste fordeler:

 • Økt sikkerhet:

  Våre MDR-tjenester gir deg vissheten om at du er beskyttet mot trusler i sanntid, og at du får rask og effektiv respons ved behov.

 • Redusert risiko:

  Ved å minimere tiden frem til oppdagelsen av trusler og iverksetting av tiltak, hjelper vi deg med å redusere risikoen for svekket tillit og økonomisk tap.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.