Cyber Security Incident Response

Få hjelp når du er under angrep!

Ved alvorlige sikkerhetshendelser, for eksempel pågående innbrudd eller ransomware-angrep, tilkaller vi et eget team som arbeider intensivt og fokusert for å stoppe angrepet og tilbakestille IT-miljøet. Vi kommuniserer strukturert med interessenter, analysere hendelsesforløpet, samler bevis og loggdata, isolere trusselen samt sikrer og tilbakestiller IT-miljøet. Våre eksperter har omfattende erfaring med svært alvorlige hendelser og samarbeid med myndigheter og store organisasjoner ved cybertrusler i stor skala. 

Viktigste fordeler:

  • Rask og effektiv hendelseshåndtering:

    Gjennom nøye definerte prosesser og rutiner kan ekspertene våre raskt og effektivt iverksette tiltak for å stoppe pågående angrep, minimere skader og sikre virksomhetens data.

  • Tilgang til eksperter med riktig erfaring:

    Våre eksperter har omfattende erfaring med å håndtere alvorlige sikkerhetshendelser. De kan raskt vurdere hvor alvorlig trusselen er, og iverksette riktige tiltak.

  • Mindre nedetid og konsekvenser ved cyberangrep:

    Vi hjelper deg med å tilbakestille IT-miljøet til normale driftsforhold raskest mulig. På den måten reduserer vi angrepets potensielle påvirkning på virksomhetens økonomi og merkevare.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.