Informasjons- og cybersikkerhet

Våre tjenesteområder

Våre tjenesteområder

Vi tilbyr et bredt spekter av løsninger og tjenester innen området informasjons- og cybersikkerhet for å beskytte bedriftens forretningskritiske systemer mot både eksterne og interne trusler.

Vi har lang erfaring med å designe og levere løsninger til bransjer med særlig høye krav til sikkerhet, eksempelvis bank, finans og forsikring. Basert på bedriftens sikkerhetskrav og aktuelle trusselbilde setter vi sammen rett løsning med tanke på teknologi, personale, fysiske lokaler og prosesser.

Vårt tilbud

Hybride skytjenester, systemdrift og avanserte sikkerhetstjenester for for vikrsomheter med særlig høye krav til informasjonssikkerhet

 • Drift av høysikkerhetssystemer

  Drift av systemer med særlig høye krav til sikkerhet når det gjelder teknologi, personale og lokaler.

 • Iver Compliant Cloud

  Geografisk redundant og skalerbar infrastrukturplattform med høy ytelse og etterlevelse av for eksempel PCI-DSS.

 • Compliance

  Prosesstyrt håndtering for å sikre compliance med bedriftens interne og eksterne sikkerhetskrav.

 • Logging og sporbarhet

  Loggføring, overvåking og sikker oppbevaring av sikkerhetsrelaterte hendelser.

 • Sårbarhetsanalyse

  Sårbarhetsskanning og penetrasjonstest med etterfølgende analyse og anbefalinger.

 • Beskyttelse mot inntrenging

  Heldekkende beskyttelse for interne og eksterne systemer og applikasjoner, med støtte for automatisk detektering og blokkering.

 • SOC 24/7/365

  Aktiv bemanning døgnet rundt for overvåking og håndtering av sikkerhetsrelaterte hendelser.

 • Sikre arbeidsstasjoner

  Heldekkende løsning for sikre arbeidsstasjoner uavhengig av hvor bedriftens klienter og brukere befinner seg.

Kontakt våre eksperter

La oss hjelpe deg med å finne den beste IT-løsningen for din bedrift. Vi gir oss ikke før du er mer enn fornøyd. Ta kontakt, så lover vi å svare sporenstreks. 

Kontakt