Cybersikkerhet

Sikkerhetsløsninger for virksomheter med høye krav til informasjonssikkerhet og regelstyring

Sikkerhetsløsninger for virksomheter med høye krav til informasjonssikkerhet og regelstyring

Vi har lang erfaring med å designe og levere sikkerhetsløsninger til bransjer som har spesielle og høye krav til informasjonssikkerhet og regelstyring, eksempelvis bank, finans, forsikring og offentlig sektor.

Digitaliseringen har på den ene siden gitt oss store muligheter for innovasjon slik at vi har kunnet introdusere nye og mer effektive måter å arbeide på. Men på den andre siden har digitaliseringen også åpnet opp for nye trusler og økt risiko for angrep.

Med våre tjenester for informasjons- og cybersikkerhet kan du beskytte din virksomhet både mot eksterne og interne trusler.

Vårt tilbud omfatter hele spekteret fra antivirus og brannmur, til fysisk sikring, sikkerhetsgransking av kode, SOC-tjenester og drift av høyrisikosystemer.

Våre erfarne eksperter veileder deg gjennom et IT-landskap som er i stadig forandring. Våre tjenester for cybersikkerhet innfrir virksomhetens krav til informasjonssikkerhet, tilgjengelighet og regelstyring – i dag og i morgen.

En pålitelig partner

noun_Award_1627588 Created with Sketch.
ISO 9001:2015 sertifisert
noun_Award_1627588 Created with Sketch.
ISO 14001:2015 sertifisert
noun_Award_1627588 Created with Sketch.
ISO/IEC 20000-1:2018 sertifisert
noun_Award_1627588 Created with Sketch.
ISO/IEC 27001:2013 sertifisert

Kontakt våre eksperter

La oss hjelpe deg med å finne den beste IT-løsningen for din bedrift. Vi gir oss ikke før du er mer enn fornøyd. Ta kontakt, og vi lover å komme lynraskt tilbake til deg!

Kontakt