Applikasjonstjenester

Våre tjenesteområder

Våre tjenesteområder

Vi tilbyr tjenester innen systemutvikling, systemintegrasjon og systemforvaltning. Vi har lang erfaring med å designe, utvikle og forvalte systemer og applikasjoner, og bistår med å utvikle digitale løsninger og prosesser som effektiviserer bedriften. 

Applikasjonstjenester

Oppgradering, modernisering, integrasjon og utvikling av dine applikasjoner

 • Systemutvikling

  Utvikling av systemer og applikasjoner, fra analyse til ferdig produkt.

 • Systemintegrasjon

  Integrasjon av systemer som muliggjør nye digitale prosesser, informasjonsflyt og foredling av data.

 • Applikasjonsforvaltning

  Vedlikehold og videreutvikling av bedriftens systemer og applikasjoner i en kvalitetssikret livssyklus.

 • Digitale prosesser

  Analyse, design og digitalisering av bedriftens forretningsprosesser.

 • Quality Assurance (QA)

  Sikrer at bedriftens produkter oppfyller krav og kvalitetsforventninger både fra dere selv og fra kundene deres.

 • Applikasjonsmodernisering

  Omstrukturering av bedriftens applikasjoner for å kunne møte aktuelle behov knyttet til funksjonalitet så vel som til teknologi.

 • Infor M3

  Håndtering av virksomhetsprosesser, tilpasninger, dokumenter og integrasjoner knyttet til forretningssystemet M3.

Kontakt våre eksperter

La oss hjelpe deg med å finne den beste IT-løsningen for din bedrift. Vi gir oss ikke før du er mer enn fornøyd. Ta kontakt, så lover vi å svare sporenstreks. 

Kontakt