Bergen Røde Kors Sykehjem

Røde Kors er verdens største humanitære bevegelse og Hordaland Røde Kors er Norges største distrikt med over 22 000 medlemmer fordelt på 40 lokalforeninger. I Bergen driver Bergen Røde Kors Sykehjem sykehjemsvirksomhet som ideelle organisasjoner, sammen med 4 andre stiftelser.

- Betydelige krav til journalføring, dokumentasjon og oppfølging gjør at IT-systemene er helt avgjørende for effektiv drift, sier sier Morten Amundsen som er adm. dir. i Bergen Røde Kors Sykehjem.

Til sammen er det så mange som 1400 IT-brukere fordelt på 4 sykehjem, som alle gjør en fantastisk innsats for å gjøre hverdagen til over 300 beboere på sykehjemmene bedre.

- Iver har en løsningsmodell som er moderne, stabil og kostnadseffektiv. De har vært vår partner siden 2017 med eget kundeteam, faste kontaktpersoner og regelmessig oppfølging i en velfungerende samhandlingsmodell. Vi føler vi oss veldig godt ivaretatt sier Amundsen

Gjennom samarbeidet med Iver har Bergen Røde Kors Sykehjem fått hjelp til all IT-drift, servere, nettverk og support for organisasjonene. Dette bidrar til at de ansatte kan fokusere enda mer på å hjelpe beboerne og bruke mindre tid på administrasjon og IT. Løsningene gjør det også enklere for både ansatte og beboere å bruke moderne hjelpemidler, samt holde kontakt med omverdenen.

- Samarbeidet med Iver gjør at vi bruker mye mindre tid til administrasjon og IT – og kan bruke mer tid til omsorg, avslutter Amundsen.

Kontakt våre eksperter

La oss hjelpe deg med å finne den beste IT-løsningen for din bedrift. Vi gir oss ikke før du er mer enn fornøyd. Ta kontakt, så lover vi å svare sporenstreks. 

Kontakt