Iver er Sveriges Stärkelseproducenters nye IT-partner

2 september 2021 / Pressemelding

Sveriges Stärkelseproducenter, en økonomisk sammenslutning som eies av rundt 500 produsenter av stivelsespoteter i Sør-Sverige, har valgt Iver som ny IT-partner. I tillegg til stivelsesproduksjon driver de også omfattende virksomhet innen smaksetting av næringsmidler via selskapene Lyckeby Culinar AB og Kockens AB.

Iver er ny IT-partner og leverandør av IT-driftstjenester til Sveriges Stärkelseproducenter, som driver virksomhet i Sverige, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Kina, Latvia, Polen og Russland. Iver skal levere en moderne og fullstendig administrert plattform. Tjenesteleveransen omfatter også ansvar for integrering av skytjenester, nettverk, klienthåndtering, applikasjonsdrift, overvåking og servicedesk.

– Iver oppfylte alle kravene vi hadde gjennom hele anbudsprosessen for IT-driftstjenester. Vi la også stor vekt på samarbeidsmodellen og på viktigheten av å skaffe seg en overordnet forståelse av den komplekse virksomheten vår. Iver presenterte et sammensveiset kundeteam med solid kompetanse og tydelige ansvarsområder, noe vi mener er avgjørende for en god relasjon. At vi i tillegg hadde samme syn på samarbeid og nærhet til kunder uansett geografisk plassering, var definitivt et pluss i margen. Vi ser at vi med Iver som partner vil kunne styrke posisjonen vår i bransjen ved at de tar totalansvar. Vi ser frem til høstens overføringsprosjekt og det kommende samarbeidet, sier IT-sjef Christel Petersson i Sveriges Stärkelseproducenter.

Først og fremst er det utrolig hyggelig å kunne ønske Sveriges Stärkelseproducenter velkommen som ny kunde hos Iver. I anbudsprosessen gjorde teamet vårt en fantastisk innsats og viste kunden tydelig at vi er riktig leverandør og partner. Nå skal vi etablere et kundenært samarbeid og skaffe oss en solid forståelse av virksomhetens muligheter og utfordringer. Det er en forutsetning for at vi som partner skal kunne drive digital transformasjon på en relevant og verdiskapende måte, sier regionsjef Mikael Ryberg i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Mikael Ryberg, regionsjef, Iver, telefon: +46 73 089 43 82, e-post: mikael.ryberg@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver Iver utvikler, standardiserer og leverer IT-tjenester som skaper digitale konkurransefortrinn og muliggjør innovasjon. Vi veileder kundene våre gjennom et IT-landskap i stadig endring og gjør det enkelt å ta del i ny teknologi og moderne arbeidsmetoder. Iver har kunder i alle bransjer, og vi leverer tjenestene våre til mellomstore og store selskaper og organisasjoner samt til offentlig sektor. Hovedkontoret vårt ligger i Stockholm, og vi driver virksomhet i hele Norden, med mål om å fortsette ekspansjonen. Iver omsetter for drøyt 2,6 milliarder svenske kroner og har cirka 1 350 medarbeidere, fordelt på 25 kontorer i Norge og Sverige. Vi er store, men alltid nær våre kunder, både geografisk og i tankene. Les mer på iver.no. Informasjonen ble offentliggjort 2. september 2021, kl. 09.00.