Om personopplysninger

Vi setter pris på at du besøker et av Ivers nettsteder. Din personlige integritet og opplysningene du deler, betyr mye for oss. Derfor vil vi at du skal vite og forstå hvordan vi bruker og beskytter de opplysningene vi innhenter om deg. 

De personopplysningene Iver innhenter, er begrenset til kontaktinformasjon. Dette nettstedet innhenter og lagrer også enkelte opplysninger automatisk gjennom bruk av informasjonskapsler (cookies). Du finner mer informasjon om dette under våre Cookies vilkår. 

Vi innhenter opplysningene for å gi deg noen av de tjenestene Iver eller våre tredjepartsleverandører tilbyr, for eksempel informasjon om etterspurte produkter, nyhetsbrev, seminarer, konferanser eller arrangementer. 

Iver har iverksatt de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene som med rimelighet kan kreves for å beskytte personopplysningene mot urettmessig tilgang, endring og ødeleggelse. 

Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge relasjonen vår varer, og vi beholder dem så lenge de trengs til det formålet de ble innhentet for. Opplysningene oppbevares hos Iver eller hos en av samarbeidspartnerne vi bruker for å støtte forretningsvirksomheten vår. Iver krever at samarbeidspartnerne våre ivaretar IT-sikkerheten på minst samme nivå som oss for å beskytte personopplysningene dine. 

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysningene dine er samtykke (nyhetsbrev og arrangementer) og berettiget interesse for å utvikle nettstedets funksjoner og innhold.  

Iver kan dele personopplysninger med tjenesteleverandører som vi bruker for å utføre tjenester på våre vegne, for eksempel leverandører som administrerer påmelding ved arrangementer og seminarer. Disse leverandørene har ifølge avtalen med oss ikke rett til å bruke eller dele opplysninger på annen måte enn det som er nødvendig for å levere tjenester til oss eller oppfylle lovmessige krav.  

Hvis Iver deler personopplysningene dine med en tredjepart i henhold til det som er angitt i denne personvernerklæringen, og hvis personopplysningene dine blir overført til en stat som ikke er medlem av EU eller EEA, eller som ifølge Europakommisjonen ikke har et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger, vil Iver bare foreta overføringen hvis det gis nødvendige garantier, for eksempel bindende selskapsretningslinjer, standardiserte kontraktsklausuler, godkjente etiske retningslinjer eller en godkjent sertifiseringsordning. 

Hvis du har spørsmål, synspunkter eller klager som gjelder Ivers behandling av personopplysninger, ber vi deg ta kontakt med vårt personvernombud via dataskyddsombud@iver.se. 

Hvis du vil at personopplysningene dine skal slettes, eller at vi ikke lenger skal kommunisere med deg i markedsføringssammenheng, kan du kontakte
dataskyddsombud@iver.se.

Vær oppmerksom på at vi kan oppbevare enkelte grunnleggende opplysninger for å unngå å sende deg uønsket materiale i fremtiden og for å dokumentere din forespørsel og vårt svar. 

Iver AB er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i henhold til ovennevnte.