Bærekraft

Bærekraft er en integrert del av Ivers virksomhet. Helt siden Iver ble etablert, har konsernet jobbet med interessentdialoger og vesentlighetsanalyser for å utarbeide en ny, felles bærekraftstrategi.

Intervjuer med kunder, styremedlemmer og sentrale medarbeidere har sammen med en medarbeiderundersøkelse dannet grunnlaget for arbeidet. Resultatet av arbeidet er en solid plattform med en tydelig retning, ambisjon og vei fremover for bærekraftarbeidet i hele Iver.

Fokusområder
Ivers nye bærekraftstrategi fokuserer på følgende fire områder:

Ansvar og åpenhet
Vi skal være en real arbeidsgiver og velge samarbeidspartnere som deler våre verdier. Vi skal ha høy forretningsmoral og ta ansvar for vår påvirkning på økonomi, miljø og mennesker.

Sikkerhet og integritet
Vi skal ta erobre posisjonen som tankeleder innen informasjonssikkerhet og kundeintegritet. Kundene våre forventer at tjenestene våre er tilgjengelige hele døgnet hver dag året rundt, og at vi forvalter informasjonsressursene deres på en trygg og sikker måte. Det er et ansvar vi tar på det største alvor, og vi jobber derfor strukturert for å forebygge, identifisere og eliminere trusler knyttet til informasjonssikkerhet. Vi tør å snakke om de vanskelige problemstillingene knyttet til økt digitalisering i samfunnet – informasjonssikkerhet og integritet.

Medarbeidere og inkludering
Vi skal bli oppfattet som en av bransjens beste arbeidsplasser av alle – uansett kjønn, bakgrunn eller identitet – og for at vi skal kunne vokse, er det avgjørende at vi klarer å tiltrekke oss og holde på de beste medarbeiderne. Vi fokuserer på å skape en sterk og inkluderende bedriftskultur med et hyggelig arbeidsmiljø, økt fellesskap samt kompetanse- og karriereutvikling i toppklasse.

Bærekraftige tjenester
Våre tjenester skal gi kundene målbare miljøgevinster og hjelpe dem med å nå bærekraftmålene sine. Gjennom energieffektivitet i toppklasse og 100 % fornybar energi skal tjenestene våre bidra til å redusere kundenes miljøpåvirkning.

Støtte til samfunnet – "Det digitale håpet"
Det er et skille mellom de som har tilgang til informasjonsteknologi, og de som ikke har det. I Norge snakker vi ofte om det digitale skillet mellom bygd og by samt mellom unge og gamle. I et globalt perspektiv er skillet enda større. I raskt voksende utviklingsland vil fattige barn og unge som befinner seg på feil side av dette skillet, få dårligere forutsetninger for å forsørge seg og familien sin og hevde menneskerettighetene sine. Hensikten med Ivers sponsorprosjekt "Det digitale håpet" er å gi fattige barn og unge i utviklingsland tilgang til moderne informasjonsteknologi og kompetanse til å bruke den. Gjennom prosjektet er vi hovedsponsor for tre skoler. Det første samarbeidet lanserte vi i 2010 med English School of Mui Ne i Vietnam. I 2011 startet vi vårt andre skoleprosjekt, HOPE-VTI i Kenya. I 2014 utvidet vi programmet til å omfatte en tredje skole, HOPE-VTI i Uganda.