Møt Sajad!

Sajad Jasim, Kubernetes Architect

play_arrow

Sajad Jasim begynte yrkeskarrieren innenfor infrastruktur, men fikk etter hvert øynene opp for Public Cloud og Kubernetes. I dag er han Kubernetes Architect innen MCS hos Iver.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? 

Dagen min starter med et 30 minutter langt standup-møte der vi i teamet går gjennom tavlen vår og dagens aktiviteter. Her spør vi også om noen trenger hjelp med noe. Dagen fortsetter ofte med arbeid knyttet til vår administrerte OpenShift-tjeneste innen MCS. Tjenesten er relativt ny. Derfor fokuserer vi på å automatisere hele prosessen fra installering av klynger og verktøy rundt omkring til onboarding av nye team. 

Hva er din kompetansebakgrunn? Hvilken teknologi brenner du for? 

Jeg begynte å jobbe med infrastruktur (hypervisor og lagring), men for noen år siden ble jeg interessert i Public Cloud og Kubernetes. Jeg vil si at jeg brenner mest for Kubernetes, Cloud og automatisering/IaC. Å bruke automatisering/IaC med Kubernetes og Cloud. 

Hva slags kunder/prosjekter trives du best med? 

Jeg trives best med kunder/prosjekter der man jobber sammen for å nå et mål. Jeg liker dessuten å jobbe med kunder som vil ligge i forkant når det gjelder teknologi. 

Hva motiverer deg på jobb? 

Jeg motiveres av å hele tiden utvikle meg og lære meg nye teknologier for å bidra med kompetanse til virksomheten. I tillegg motiveres jeg av å hjelpe andre med å utvikle seg, slik at vi som team kan gjøre en god jobb. 

Hvilken nytteverdi bidrar du og teamet med hos kunden? 

Jeg føler at vi bidrar til kundens utvikling ved å bruke mer moderne teknologi, slik at de oppnår resultater raskere.

Vi kan også være kundens sparringpartner når det gjelder drift av Kubernetes/Cloud og hvordan de skal bruke det for å oppnå maksimal effekt. 

Kan du fortelle litt om karriereutviklingen din?

I mine første år i IT-bransjen jobbet jeg som sagt med infrastruktur (hypervisor og lagring). Etter hvert ble jeg interessert i både Kubernetes og Public Cloud, og jeg fikk muligheten til å jobbe med det i Candidator, som senere ble til Iver. Etter noen år i andre selskaper vendte jeg i januar i år tilbake til Iver for å bygge opp Kubernetes-tjenester innen MCS på Iver Cloud og Public Cloud. 

Hva er det beste ved rollen din?

Det beste ved rollen min er at jeg får mulighet til å påvirke. Vi bygger opp nye tjenester, og jeg får være med fra starten og se hvordan de utvikler seg hele veien.