Våra ramavtalsområden

Iver kan leverera samtliga tjänster inom ramavtalen nedan.

Ramavtalsområde "IT Drift" omfattar tjänster för faserna; införande, drift och avveckling.

Begreppet tjänst definieras som ”de leveranser som utförs för att uppfylla ställda krav eller avtalad specifikation, enligt en fördefinierad leveransprocess”. Definitionen innebär att tjänster kan inkludera såväl bemanning som funktionella åtaganden.

Iver har följande ramavtal 
IT-drift mellan (100–400 anställda). Läs mer på avropa.se 
IT-drift större (fler än 400 anställda). Läs mer på avropa.se

Om ramavtalsområde ”IT Drift Mellan” och ”IT Drift Större”
Ramavtalsområdet IT Drift omfattar tjänster för faserna; införande, drift och avveckling.

Begreppet tjänst definieras som ”de leveranser som utförs för att uppfylla ställda krav eller avtalad specifikation, enligt en fördefinierad leveransprocess”. Definitionen innebär att tjänster kan inkludera såväl bemanning som funktionella åtaganden.

IT Drift omfattar följande tjänsteområden:

  • Service Management
  • Service Desk
  • Applikationsdrift
  • Applikationsförvaltning
  • Applikation som tjänst
  • Utskrifttjänster
  • Klienttjänster
  • Datacentertjänster
  • Nätverk och kommunikation